Als je samen met je ex-man bij je psycholoog zit om te praten over je gestrande huwelijk –dan kan er wel wat loskomen natuurlijk. Dan vertel je misschien wel dat je wéét dat je de kinderen schaadt met dwarsliggen over de omgangsregeling, maar dat je zo vol wrok zit over de echtscheiding.

En misschien klaart de sfeer door dat gesprek wel op – totdat je ex je bij de rechter met je ontboezemingen om de oren slaat. Mochten de advocaten de rechter vertellen over het gesprek met de psycholoog? Ja, vond de Amsterdamse tuchtrechter. Maar het Hof van Discipline zegt nee. De achtergronden van het mislopen van een huwelijk, dat is voor beide ex-partners heel intiem en persoonlijk – en dus vertrouwelijk.

Mevrouw en meneer hadden ook voorbereidende gesprekken gehad bij een mediator. En ook daaruit hadden de advocaten van meneer geput in hun verweerschrift. Er was nog geen mediation-overeenkomst met bijbehorend geheimhoudingsbeding gesloten, dan mag het toch? Ook hiervan zegt het Hof nee. Geen mededelingen aan de rechter over de pre-mediationfase, zelfs al komt er nooit een bemiddelingsovereenkomst tot stand.

Partijen hadden ook nog met de financieel adviseur van mevrouw gepraat. Die adviseur had van tevoren gezegd dat het besprokene vertrouwelijk was. In de procedure legden de advocaten een ongetekend stuk over waarin de afspraken waren neergelegd die daar volgens meneer waren gemaakt – en dat mocht dan weer wel.

De advocaten kregen zowel in eerste instantie als in appel een waarschuwing, maar op heel andere gronden.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie