AFLUISTEREN Het afluisteren van advocaten door inlichtingendiensten moet vooraf worden getoetst, vindt strafpleiter Geert-Jan Knoops. Nu toetst een Commissie van Toezicht de onderzoeksmethoden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst alleen achteraf.

BURGERINFILTRANT Een Kamermeerderheid is voor de terugkeer van de criminele burgerinfiltrant, maar dan onder scherpe voorwaar-den. De infiltrant wordt alleen ingezet voor korte tijd en in gesloten organisaties die zich schuldig maken aan de zwaarste vormen van georganiseerde criminaliteit. Justitiewoordvoerder van de PvdA Jeroen Recourt gaat een motie indienen waarin hij randvoorwaarden formuleert.

VREEMDELINGENADVOCATUUR Bij de meeste advocaten in asiel- en vreemdelingenzaken gaat het goed. Een kleine groep levert ondermaatse rechtshulp en moet worden aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Nijmeegse rechtssocioloog Ashley Terlouw in opdracht van het dekenberaad.

SANCTIES VVD-minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de sancties verscherpen tegen leden van de rechterlijke macht die zich misdragen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat de minister begin februari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Opstelten intro-duceert de mogelijkheid om rechterlijke ambtenaren na ‘ongeoorloofd gedrag’ disciplinair te schorsen door de Hoge Raad.

EUROPA Er komen meer mogelijkheden om eenvoudige grensoverschrijdende procedures te voeren. Nu kunnen burgers en bedrijven zo’n laagdrempelig proces voeren bij vorderingen tot tweeduizend euro, maar de Europese Commissie wil die grens oprekken naar tienduizend euro.

ERFRECHT De advocatuur heeft er een specialisatievereniging bij: de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van erfrecht. Een rechtsgebied waarbinnen volgens voorzitter Katelijne van Barneveld-Peters steeds meer vraag naar gespecialiseerde advocaten is.

POLITIEVERHOOR Staatssecretaris Fred Teeven heeft een voorstel gedaan om advocaten toe te laten bij het politieverhoor. De advocaat mag dan de rechercheur erop wijzen dat de verdachte een vraag niet begrijpt, dat de rechercheur oneigenlijke druk uitoefent en dat de fysieke en psychische toestand van de verdachte van negatieve invloed is op het verhoor.

 

Download artikel als PDF

Advertentie