Thom de Graaf is voorzitter

Thom de Graaf (1957) is benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten. De Graaf, op dit moment onder andere Eerste Kamerlid voor D66 en voorzitter van de Vereniging Hogescholen, volgt hiermee Alexander Rinnooy Kan op. 

De Raad van Advies is in het leven geroepen om ‘van buiten naar binnen te kijken’ en voorziet de Algemene Raad ‘met een open en kritische blik van onafhankelijke raadgevingen’. De overige leden zijn Mireille Hildebrandt, onder meer hoogleraar ICT en rechtsstaat aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Peter Mensing, directielid Booz & Company, Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, Els Swaab, onder meer adviseur bij ReulingSchutte, Margo Trappenburg, onder andere bijzonder hoogleraar verzorgingsstaat aan de UvA en Anton Westerlaken, lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam. 

De Graaf was sinds 1994 Tweede Kamerlid voor D66 en in die hoedanigheid onder meer lid van de enquêtecommissie IRT; in 1997 werd hij fractievoorzitter van D66 en tijdens het kabinet-Balkenende II was hij tot zijn aftreden in 2005 vicepremier en minister voor bestuurlijke vernieuwing.

 

Rekening-courant 

Per 1 maart van dit jaar treedt de Regeling rekening-courant griffierechten 2014 in werking. Dit is een tijdelijke regeling waardoor het mogelijk wordt om één rekening-courant voor meerdere gerechten (arrondissementen) overeen te komen. Als gevolg daarvan vervallen de huidige lokale rekening-courantovereenkomsten automatisch. Deze gaan over in één nieuwe rekening-courant voor de betrokken gerechten. Deze regeling wordt ingevoerd in afwachting van de Landelijke regeling rekening-courant griffierechten. Naar verwachting zal deze in het najaar van 2014 in werking treden.

 

Download artikel als PDF

Advertentie