Asieladvocaten, wetenschappers en VluchtelingenWerk gaan strategisch procederen om principezaken voor de Europese rechter te krijgen. Ze zetten alles op alles om helderheid te krijgen in langlopende kwesties.

Op uitnodiging van VluchtelingenWerk Nederland hebben negen asieljuristen de krachten gebundeld in de Commissie Strategisch Procederen. De commissie gaat op zoek naar zaken met een principieel karakter die geschikt zijn om voor de Europese rechter te brengen: voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en voor het Europees Hof van Justitie. Zo willen ze een beslissing uitlokken die voor grote groepen asielzoekers van belang kan zijn.

Voor VluchtelingenWerk vormt strategisch procederen een belangrijke aanvulling op de politieke lobby. Projectleider van de commissie Sadhia Rafi: ‘Samen beoordelen we welke zaken zich hiervoor lenen. Het moet gaan om kansrijke zaken waarin we menen dat Nederland echt mensenrechtelijke of Europeesrechtelijke normen schendt.’ Behalve Rafi, bemannen vier wetenschappers en vier asieladvocaten de commissie.

Je recht halen bij het Europese Hof van Justitie gaat via de nationale rechter, die kan prejudiciële vragen stellen. Hoe zorg je ervoor dat dat gebeurt? Rafi: ‘Je moet de rechter overtuigen dat er onduidelijkheid is over de juiste uitleg van het Unierecht. Dan is de rechter die in laatste instantie recht spreekt verplicht die uitleg te gaan vragen. Overigens mag de lagere rechter ook prejudiciële vragen stellen, dat gebeurt eigenlijk nog te weinig.’

Lees het uitgebreide artikel over strategisch procederen in het maart-nummer van het Advocatenblad.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie