De wereld van de postduifliefhebbers kent zijn eigen misstanden. Bijvoorbeeld het onrechtmatig vliegen met andermans duif en het niet fatsoenlijk reageren op een melding van een opgevangen duif.

Maar ook dopinggebruik en fraude. Voor al dit soort zaken heeft men een eigen tuchtrecht, inclusief aanklagers, tuchtcolleges en een beroepscollege. Mr. X was advocaat van de vereniging: hij trad op in een ontslagzaak tegen een van de bestuursleden. Maar hij was ook aanklager bij de club. In die hoedanigheid ontving hij een klacht die zich tegen het bestuur richtte. Hij dacht er een maandje over na en besloot toen de klacht terug te verwijzen naar het ‘bureau rechtspleging’ van de vereniging.

Verenigingsleden beklagen zich bij de advocatentuchtrechter over tegenstrijdige belangen. Mocht mr. X als advocaat namens het bestuur van de postduivenclub optreden en tegelijkertijd aanklager zijn in postduivenverenigingstuchtzaken? En, in het bijzonder, in een tuchtzaak die tegen het bestuur van de vereniging was gericht?

Net als bij de Arnhemse raad van discipline liep de tuchtzaak voor mr. X bij het Hof van Discipline goed af. De aanvaarding van de functie van aanklager an sich mocht: dat was een privé-gedraging die in geen enkel rechtens relevant verband stond met het feit dat mr. X advocaat was. En dat mr. X een klacht tegen het bestuur had behandeld was feitelijk onjuist: mr. X had die klacht uiteindelijk niet in behandeling genomen.

Dat hij er een maandje over had gepiekerd ‘was ook niet absoluut ongeoorloofd’, zegt het Hof. En het Hof vindt ook dat een advocaat het bestuur van een vereniging mag bijstaan in een ontslagprocedure terwijl hij binnen die vereniging zelf aanklager is.

Tip voor degenen die graag iets met postduiven willen doen maar niet meteen onder het postduiventuchtrecht willen vallen: het is ook mogelijk een dagje witte duiven te huren.

Tekst: Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie