Dat bepleitten vijf bestuursvoorzitters van grote advocatenkantoren gister in NRC Handelsblad.

‘Schrap de eis dat alleen bachelors in de rechten tot de advocatenopleiding mogen worden toegelaten. Een master rechten, zonder bachelor vooraf, zou voldoende moeten zijn.’ Dat schreven Martijn Snoep (DeBrauw), Arnold Croiset van Uchelen (Allen & Overy), Johan Rijlaarsdam (Houthoff Buruma), Michaëla Ulrici (NautaDutilh) en Bas Boris Visser (Clifford Chance) gister op de opiniepagina van NRC Handelsblad.

Zij baseerden hun betoog mede op het Advocatenblad artikel ‘Lessen uit Amerika’ dat stelt dat advocaten zich moeten omscholen tot ‘ T-shaped client loving lawpreneurs’. Hiermee wordt bedoeld dat ze diepgaande kennis (de staander in de T) moeten combineren met meer algemene kennis en vaardigheden (de ligger in de T).

Geen vrijwillige keuze
Een terechte oproep, aldus de auteurs, omdat advocaten ‘met uitsluitend kennis van het recht complexe problemen niet langer kunnen oplossen.’ Zo moet bijvoorbeeld een echtscheidingsadvocaat begrijpen wat de psychologische impact is van een scheiding. Maar ook een basiskennis van sociologie, politicologie, economie, alsmede academische vaardigheden als analytisch denken, argumenteren en interpreteren beschouwen zij als ‘onontbeerlijk.’

‘Helaas biedt de universitaire studie daarvoor nauwelijks nog ruimte. In de bachelorfase wordt overwegend aandacht besteed aan juridische techniek. Dat is geen vrijwillige keuze van de universiteiten. De wetgever dwingt hen daartoe door eisen te stellen aan het curriculum. Die bachelor, aangevuld met een eenjarige master, geeft toegang tot de advocatenopleiding. Zonder bachelor rechten kom je er niet tussen.’

Tweede Kamer is aan zet
Zij zien dan ook een taak voor de wetgever om de advocatenopleiding toegankelijk te maken voor studenten zonder bachelor in de rechten. ‘De Nederlandse situatie komt dan meer in lijn met die in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk.(…) Uiteraard staat het Nederlandse universiteiten vrij de juridisch-technische bachelor te handhaven, maar om de brede opleiding voor de ‘T-shaped lawyers’ mogelijk te maken is het van belang de wet te wijzigen. De Tweede Kamer is aan zet.’

Tekst: Mark Maathuis

Advertentie