Het experiment van de Amsterdamse Raad van Discipline om geschorste of geschrapte advocaten met naam en toenaam op tuchtrecht.nl te zetten is op niets uitgelopen.

Vorig jaar vernietigde het Hof van Discipine een eerdere uitspraak waarin de raad die publicatievorm had bevolen wegens gebrek aan motivering; nu gaat een wel uitvoerig gemotiveerde uitspraak ook onderuit.

De wet geeft de tuchtrechter de mogelijkheid publicatie op naam te bevelen, maar tot nu toe gebeurde dat meestal door aanplakking in de advocatenkamer bij de rechtbanken. Nu opeens op internet: dat gaat het Hof een bruggetje te ver. Zo’n publicatie is straf in de zin van artikel 7 EVRM, zegt het Hof, en dan moet je heel terughoudend zijn met ‘het brengen van nieuwe ontwikkelingen onder redactie van in de wet voorziene gevallen’.

Bovendien is een wetsvoorstel aanhangig waarin internetpublicatie van tuchtmaatregelen op naam mogelijk wordt, maar dan op een manier die minder ver lijkt te gaan, met waarborgen omkleed en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. (Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft er al naar gekeken, al zegt dat tegenwoordig ook niet alles, getuige deze rechtbankuitspraak – maar dit geheel terzijde).

Er zal in voorkomende gevallen dus weer gewoon worden geplakt in de advocatenkamer. En als mensen de deken bellen om te vragen of ze bij ene mr. X aan het goede adres zijn, zal die deken vast wel een manier vinden om ze duidelijk te maken dat ze wellicht beter even verder kunnen zoeken.

Tekst: Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie