Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie (VVD) erkent dat het onzeker is of hij zijn bezuiniging van 85 miljoen euro op de gesubsidieerde rechtsbijstand ongeschonden door de Eerste Kamer kan loodsen. Toch is hij nog niet bereid het plan in te trekken.

De Eerste Kamer nam op 18 maart enkele moties aan tegen de voorgenomen besparing. Een van die moties, van SP-senator Bob Ruers, roept het kabinet op om de bezuiniging te heroverwegen. Verschillende fracties in de Tweede Kamer vroegen Teeven vandaag of het nog wel zin heeft om zijn bezuinigingsplan door te zetten.

‘Waarom wetgeving voorbereiden als het twijfelachtig is of het wordt aangenomen in de Eerste Kamer’, meende fractiewoordvoerder Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. ‘Praten we hier wel om een levensvatbaar plan’, wilde D66-woordvoerder Gerard Schouw weten. ‘Het wordt passen en meten in de Eerste Kamer’, erkende Teeven. ‘Maar om te zeggen dat de plannen niet haalbaar zijn, dat vind ik te ver gaan.’

De eerste bezuinigingsmaatregelen op de rechtsbijstand gaan al op 1 januari 2015 van kracht. Zij worden onderwerp van gesprek bij de onderhandelingen de komende maanden tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, en SGP over de begroting voor volgend jaar.

Regeringspartijen PvdA en VVD konden zich woensdag in grote lijnen vinden in de bijgewerkte bezuinigingsplannen van Teeven. Teeven deed fractiewoordvoerder Jeroen Recourt (PvdA) de toezegging dat niemand uitgesloten wordt van rechtshulp op het gebied van huur- en verbintenissenrecht. Hij verwacht wel dat, door selectie aan de poort, nog maar in respectievelijk 20 en 10 procent van de gevallen advocatenbijstand nodig is.

Tekst: Maarten Bakker

Advertentie