Hoe werkt mediation? Paula Boshouwers, mediationadvocaat bij ReulingSchutte in Amsterdam, licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 10: ‘Niet-functionerende stagiaire’.

 

Advocaat-stagiaire Berend werkte een jaar bij Groves, een groot kantoor aan de Zuidas. Berend had diverse aanbiedingen afgeslagen om bij Groves te komen werken. Hij was er trots op deel uit te maken van het kantoor; zijn oom was nog partner geweest bij een van de rechtsvoorgangers van Groves. 

Het liep alleen niet zo lekker met Berend. Althans, dat was de mening van Frits, de partner voor wie Berend werkte. Berend zelf was zich van geen kwaad bewust. Hij vond dat het prima ging. Hij had het naar zijn zin op kantoor, werkte aan mooie zaken en trok intensief op met de andere advocaat-stagiaires. Zijn eerste beoordeling liep heel anders dan hij had verwacht. 

Frits had in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven dat hij vond dat het helemaal niet goed ging: Berends communicatie en werkhouding waren niet goed en hij leverde half werk af. Frits had ook aangegeven dat hij er weinig vertrouwen in had dat het nog goed zou kunnen komen. Berend begreep er niets van. Waarom had Frits nooit iets gezegd? Dan had hij er iets aan kunnen doen. 

Frits op zijn beurt vond dat hij wel degelijk en ook gedurende het jaar duidelijk was geweest. Berend herinnerde zich wel gesprekken, maar was in de veronderstelling dat dit bij het gewone opleidingstraject hoorde; dan mag je toch juist fouten maken? Hij had geen idee dat het zo ernstig was. Toen Frits erop gezinspeeld had dat Berend maar op zoek zou moeten naar een andere baan was er iets in Berend geknapt. Zoals het een behoorlijk advocaat betaamt, toonde hij zich strijdbaar: hij vond het onrechtvaardig en was niet van plan te vertrekken. En Groves zat vast aan een stagecontract van drieënhalf jaar. 

De insteek van de mediation was om te zoeken naar een manier waarop Berend zijn stage bij Groves toch af kon ronden. In de vertrouwelijkheid van de mediation durfde Berend – in eerste instantie alleen in een-op-eengesprek met de mediator – zijn kaarten van de borst te halen. Op de vraag van de mediator waar hij zichzelf over vijf jaar zag, gaf Berend aan dat hij erachter was gekomen dat het grote kantoor eigenlijk helemaal niet was wat hij er op basis van alle familieverhalen van had verwacht. Hij zag zichzelf eerder in het bedrijfsleven. Hands-on en praktisch, dat is wat hij goed kon. 

De mediator vroeg Berend wat maakte dat hij toch bij Groves wilde blijven. Berend vertelde dat hij altijd had gehoord dat je niet weg moest zonder een stageverklaring, bovendien wist hij ook niet wat hij nu zou willen en evenmin hoe hij het uit zou moeten leggen aan zijn vrienden en familie. De mediator legde Berend de optie voor om in mediation te onderzoeken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn en hoe zijn zorgen konden worden weggenomen. Dit zonder dat hij afstand zou hoeven doen van zijn recht op het uitdienen van zijn arbeidsovereenkomst. Berend wilde dit wel proberen. De mediator vroeg ook aan Frits of hij bereid was om dit scenario te onderzoeken en na te denken wat hij en Groves zouden kunnen doen om Berend te faciliteren. Frits was daartoe bereid. 

De oplossing bestond er uiteindelijk uit dat Berend gedurende een halfjaar gedetacheerd werd bij een klant van Groves, gedurende deze detachering zou hij terugkoppelen aan een andere partner binnen Groves en ruimte krijgen om zich te oriënteren. Groves hielp hem daarbij door hem een goede referentie te geven. Afgesproken werd verder dat Frits en Berend binnen de sectie eenduidig en positief zouden communiceren over de aanstaande carrièreswitch van Berend. Hierdoor kon aan de andere leden van de sectie gevraagd worden hun ogen en oren open te houden voor mogelijke kansen voor Berend bij cliënten. Dit alles leidde uiteindelijk tot een nieuwe baan voor Berend.

 

De namen van partijen zijn gefingeerd, tot personen herleidbare feiten zijn veranderd.

 

Paula Boshouwers

Download artikel als PDF

Advertentie