-Hof van Discipline, 6 september 2013, zaak nr. 6767.

-Grenzen van het tuchtrecht: advocaat in hoedanigheid van kantoorgenoot.

-Gedragsregel 1. 

-Vertrouwen in de advocatuur geschaad door zonder toestemming van kantoor klaagsters dossiers mee te nemen en door niet terstond voor patroon bestemde stukken door te zenden.

 

Klaagster was patroon van mr. X. Nadat fricties waren ontstaan, meldde mr. X zich ziek. Op de dag dat mr. X weer aan het werk zou gaan, heeft zij tijdens een bezoek aan het kantoor bij afwezigheid van haar patroon enkele tassen met dossiers meegenomen. Hierdoor kwamen zowel de patroon als de betrokken cliënten in de problemen. De patroon kon niet zorgen voor een deugdelijke overdracht. Bovendien had mr. X niet terstond stukken doorgestuurd in zaken waarin haar patroon behandelend advocaat was. 

 

Het Hof van Discipline oordeelt als volgt. Door originele dossiers met daarin mogelijk ook authentieke bewijsstukken die zij zonder toestemming had meegenomen niet terug te bezorgen, en door voor haar patroon bestemde stukken in procedures waarin haar patroon als advocaat optrad niet direct door te sturen, heeft mr. X de belangen van de betrokken cliënten in zodanig zwaarwegende mate in het geding gebracht dat zij daarmee het vertrouwen in de advocatuur heeft geschaad. Gelet op de ernst van het tuchtrechtelijk verwijt handhaaft het hof de door de raad opgelegde berisping.

Download artikel als PDF

Advertentie