MET ZIJN BRIEF VAN 18 FEBRUARI heeft staatssecretaris Teeven weer een maatregel genomen die de rechtsstaat verder onder druk zet: er wordt 85 miljoen bezuinigd op de gefinancierde rechtsbijstand, een kwart van het totale budget. Dit leidt tot rechtsongelijkheid en klassenjustitie: rechtzoekenden die niet voldoende geld hebben, kunnen hun recht niet halen. Dit terwijl zij ook ongewild in juridische procedures kunnen worden betrokken, zich moeten kunnen verweren tegen malafide praktijken of onterechte verdenkingen, of moeten kunnen voorkomen gedupeerd te raken door te ingewikkelde regelgeving van de overheid. En het gaat om een grote groep Nederlanders: 36 procent van de Nederlandse bevolking valt onder de gefinancierde rechtsbijstand. Meer dan de helft van de procedures waarin zij betrokken raken, wordt gevoerd tegen de overheid.

De Nederlandse Orde van Advocaten voert sinds de zomer van 2011 hevig verzet tegen het uitkleden van de gefinancierde rechtsbijstand en de verhoging van griffierechten. In vele indringende gesprekken met de coalitiepartijen en de oppositie in Tweede én Eerste Kamer heeft de Orde de gevolgen van deze kaalslag geschetst. Eerst en vooral voor de burger, maar zeker ook voor de advocatuur. 

Om de staatssecretaris te laten zien dat bezuinigen met de botte bijl niet de enige optie is, heeft de Orde alternatieven voor de geplande bezuinigingen ingezameld bij de advocatuur. Eenmanskantoren, (middel)grote kantoren, raden van toezicht en specialisatieverenigingen hebben gezocht naar besparingen binnen hun eigen rechtsgebied. Besparingen die niet ten koste gaan van de rechtsstaat en de advocatuur. De Orde heeft deze voorstellen gebundeld en op 6 februari aan de staatssecretaris aangeboden. De meeste van deze voorstellen zijn niet overgenomen door de staatssecretaris, die toch de voorkeur geeft aan een verdere uitkleding van de rechtsbijstand om zijn budget kloppend te krijgen.

De Orde blijft zich met kracht verzetten tegen de verdere afbraak van de rechtsstaat. Tegen een blokkering van de toegang tot het recht voor rechtzoekenden. Tegen het om zeep helpen van advocatenkantoren die op basis van toevoegingen werken. 

We blijven de publieke opinie zoeken om de pijnlijke consequenties duidelijk te maken. De Orde spreekt politici aan op hun verantwoordelijkheid voor het behoud van de rechtsstaat én de gevolgen voor de Nederlanders. Laat de advocatuur daarbij ook als één front optreden zodat dit geluid krachtig doorklinkt in Den Haag. Twitter over dit onderwerp en lever schrijnende casussen aan.

Download artikel als PDF

Advertentie