-Geschillencommissie Advocatuur

-Arbitraal vonnis d.d. 25 mei 2012/Adv12-0009B (Mrs. Hussen, van der Meulen en Thunnissen).

-Matiging declaratie vanwege zinloos advies en procedure.

 

De advocaat vordert betaling van openstaande declaraties ad € 6.632,74 vanwege de behandeling van een arbeidsrechtelijk geschil. De cliënt klaagt over onjuiste advisering en procederen. De dienstverlening heeft niets opgeleverd. De cliënt was bij de intake al (bijna) twee jaar arbeidsongeschikt vanwege een auto-ongeluk.

De advocaat heeft de cliënt zowel geadviseerd omtrent bezwaar tegen een beslissing van het UWV inzake voldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever, als over een ontbindingsprocedure c.q. kennelijk onredelijk ontslagprocedure. 

De cliënt stelt dat als de advocaat zich er voldoende van had vergewist of de cliënt wel in staat zou zijn weer binnen 26 weken aan het werk te gaan, hij zou hebben geadviseerd om af te zien van een procedure. 

De commissie oordeelt dat de advocaat bij intake reeds bekend was geworden met (bijna) twee jaar arbeidsongeschiktheid, en onaannemelijkheid van werkhervatting binnen 26 weken nadien. Bovendien was de arbeids-ongeschiktheid het gevolg van een auto-ongeluk, en trof de werkgever ter zake geen verwijt. Er was daarom geen reden om te adviseren tot een zelfstandig ontbindingsverzoek, en evenmin had een procedure vanwege kennelijk onredelijk ontslag kans van slagen. 

De commissie ziet hierin aanleiding om het declaratiebedrag te matigen tot € 2.500 en wijst het meer of anders gevorderde af. 

Luuk Hamer

Advertentie