De Nederlandse Orde van Advocaten verzet zich tegen de voorgenomen verdere bezuinigingen van 85 miljoen euro op gefinancierde rechtsbijstand. Om dat verzet kracht bij te zetten is de Orde een digitale petitie gestart. Deze is inmiddels ruim 2280 keer ondertekend.

Op 26 maart liet staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer weten dat hij zijn plannen zal doorzetten.

Dat senatoren zich kritisch uitlieten over verdere bezuinigingen tijdens het Eerste Kamerdebat over de staat van de rechtsstaat op 11 maart, weerhoudt de staatssecretaris hier niet van. De Senaat heeft drie moties aangenomen met betrekking tot de toegang tot de rechter. Senator Bob Ruers (SP) verzoekt de regering de voorgenomen verhoging van de griffierechten en bezuiniging op gefinancierde rechtsbijstand in heroverweging te nemen. Tineke Strik (GroenLinks) vraagt de regering het waarborgen van de toegang tot de rechter voor eenieder leidend te laten zijn bij aanpassingen aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en griffierechten. Hans Franken (CDA) vraagt de regering te onderzoeken op welke manier een voorziening kan worden getroffen waardoor een rechtzoekende, wiens verzoek tot verwijzing naar de rechter door het Juridisch Loket is afgewezen, toch een beroep kan doen op de rechter.

‘Het wordt passen en meten in de Eerste Kamer’, erkende Teeven tijdens het debat in de Tweede Kamer. ‘Maar om te zeggen dat de plannen niet haalbaar zijn, dat vind ik te ver gaan.’

Klik hier voor de petitie.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie