De politierechter in Amsterdam is volgens de wrakingskamer in de fout gegaan door te weigeren een strafzaak aan te houden. De advocaat van de verdachte, Peter Souren, had om de aanhouding gevraagd omdat zijn cliënt een tolk nodig zou hebben aangezien deze cliënt niet alles begreep.Bijlage:

De advocaat wraakte de politierechter wegens de schijn van vooringenomenheid omdat deze tot twee keer toe weigerde om de strafzaak aan te houden. Volgens de politierechter beheerste de verdachte het Nederlands voldoende om te begrijpen waar de strafzaak over ging. De van mishandeling verdachte man zei weliswaar dat hij niet alles begreep maar dat was volgens de politierechter te wijten aan zijn geestelijke toestand. De verdachte zei zelf dat hij ‘niet helemaal goed was in zijn hoofd’. De politierechter legde een link met het alcoholmisbruik van de man.

Advocaat Peter Souren vroeg om aanhouding van de zaak omdat hij de indruk had dat de verdachte het Nederlands juist niet voldoende beheerste. Toen de rechter zijn verzoek afwees, wraakte hij haar. Tijdens het opstellen van het proces verbaal van de wraking kreeg de advocaat ook de officier van justitie aan zijn zijde. De officier kreeg in de loop van de zitting ernstige twijfel of de verdachte de Nederlandse taal voldoende beheerste.

Advocaat Souren deed op dat moment een tweede aanhoudingsverzoek dat door de rechter werd afgedaan als chantage. Het zou volgens de rechter onmogelijk zijn terug te komen op haar eerst weigering om de zaak aan te houden aangezien deze al was geschorst. De wrakingskamer noemde deze opstelling onbegrijpelijk gezien het recht van de verdachte op een tolk (zaaknummer C/14/560033 HA RK 51.2014).

Frank de Klerk

Advertentie