De Tweede Kamer gaat akkoord met het gewijzigde wetsvoorstel van staatssecretaris Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) over het toezicht op de advocatuur. D66 en andere oppositiepartijen laten hun bezwaren varen nu er in het voorstel geen sprake meer is van staatstoezicht.

Aanvankelijk wilde Teeven dat er een college van toezicht zou komen, waarvan de drie leden zouden worden benoemd door de overheid. Vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten werd dit voorstel zwaar bekritiseerd omdat daarmee de onafhankelijkheid van de advocatuur in gevaar zou komen.

Begin dit jaar kwam Teeven met een compromisvoorstel. Daarin wordt het College van Toezicht geleid door de landelijk deken en draagt de Orde ook de twee overige collegeleden voor.

Tijdens het Kamerdebat woensdag over het aangepaste voorstel wilde de ChristenUnie nog wel meer zekerheid dat deze collegeleden niet in overheidsdienst zijn. Het CDA vindt het ongewenst dat oud-advocaten of oud-rechters in het College van Toezicht zitting kunnen nemen. De onafhankelijkheid van het toezichtcollege zou daaronder kunnen lijden.

D66 vreest dat de financiële lasten van het nieuwe toezichtstelsel, die de advocatuur moet ophoesten, afgewenteld zullen worden op cliënten. Teeven antwoordde dat het aangescherpte stelsel per advocaat 300 tot 350 euro kost, maar hij verwacht geen tariefstijgingen.

De SP heeft er moeite mee dat in het toezichtvoorstel griffierechten van 50 euro zijn opgenomen voor ontevreden cliënten die naar de tuchtrechter stappen. Teeven antwoordde dat hij met deze drempel een stroom aan bagatelzaken wil voorkomen. Op verzoek van de PvdA overlegt Teeven nog met de Orde of dit bedrag gehandhaafd moet worden.

Maarten Bakker

Advertentie