Mag je als advocaat in een dagvaarding de e-mail noemen die het standpunt van je cliënt ondersteunt, maar zwijgen over de latere brief waarin het tegenovergestelde staat? Nee dus. En: een stagiaire is verantwoordelijk voor zijn eigen optreden, maar dat betekent niet dat de patroon vrijuit gaat.

Een advocaat-stagiaire schreef in de dagvaarding dat uit een e-mail van de curator ‘klip en klaar’ bleek hoe de vork in de steel zat. De wederpartij wist dat diezelfde curator vier jaar later een brief had geschreven waarin hij de situatie heel anders schetste, en riep zowel de stagiaire als zijn patroon (die ook bij de zaak betrokken was) bij de tuchtrechter ter verantwoording.

Op de zitting bij het Hof van Discipline vertelt de patroon, die de zaak samen met zijn stagiaire had gedaan, dat het een bewuste keuze was geweest om niet over die ongunstige brief te beginnen in de dagvaarding. Hij en zijn stagiaire zeiden te kunnen bewijzen dat die brief ook niet klopte. En klager had niets te klagen, want hij kende de brief en had hem zelf in het geding gebracht.

Doet er niet toe, zegt het het Hof van Discipline. Verweerders hebben de rechter niet volledig en naar waarheid geïnformeerd. Dat is in strijd met gedragsregel 30. Het hof verklaarde de klacht tegen de stagiaire gegrond, maar de patroon werd het zwaarder aangerekend: hij kreeg een waarschuwing.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie