De gemeente Leiden trekt een besluit om te bezuinigen op de vergoeding voor rechtsbijstand voorlopig in. Ze wilde de eigen bijdrage die uitkeringsgerechtigden moeten betalen voor een advocaat nog maar gedeeltelijk compenseren, maar twijfelt nu of de versobering juridisch houdbaar is.

Gemeenten kunnen rechtszoekenden een vergoeding geven uit de bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage die ze voor gesubsidieerde rechtsbijstand moeten betalen. Het moet dan gaan om mensen die niet meer dan een minimuminkomen hebben. Leiden vergoedde honderd procent van de eigen bijdrage.

In maart besloot het college van B en W de vergoeding te verlagen naar 75 procent. Aanleiding voor deze maatregel was het kabinetsbesluit om de eigen bijdrage voor de gesubsidieerde rechtsbijstand te verhogen. Het gemeentebestuur van Leiden wilde niet volledig hiervoor opdraaien. De uitkeringsgerechtigden zouden zelf 25 procent van de eigen bijdrage moeten gaan ophoesten.

Woensdag maakte de gemeente echter bekend de versoberingmaatregel vooralsnog niet door te zetten. ‘Recente juridisch inzichten suggereren dat dit besluit niet uitvoerbaar is’, laat een gemeentewoordvoerder weten. Daarom onderzoekt de gemeente nu eerste of de maatregel wel houdbaar is. In de tussentijd blijft ze toch 100 procent van de eigen bijdrage vergoeden

Volgens advocaat Leon Sprenger uit Leiden zou de gemeentelijke maatregel in strijd zijn geweest met een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Die zou ooit bepaald hebben dat gemeenten 100 procent van de eigen bijdrage moeten vergoeden als een cliënt betalingsonmachtig is.

Merkt u dat gemeenten de vergoedingen voor rechtsbijstand willen versoberen? Laat het de redactie van het Advocatenblad weten op [email protected]

Maarten Bakker

Advertentie