De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft vier strategische deelgebieden geformuleerd om bij te dragen aan de bewaking en bescherming van een goede rechtsbedeling en een goed functionerende rechtsstaat. De deelgebieden zijn kwaliteit, opleiding en toezicht; rechtsstatelijkheid; belangenbehartiging en de Orde op orde.

Dat bleek woensdag 16 april tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden uit de behandeling van het strategiedocument. De Orde heeft in het document de belangrijkste thema’s en strategische keuzen beschreven voor de komende twee tot drie jaar.

Aan het thema rechtsstatelijkheid geeft de Orde onder meer invulling door middel van een sterkere focus op wetgevingsadvisering. ‘Rechtsstatelijkheid omvat de bescherming van grondrechten. Dit betreft onder andere het recht op een eerlijk proces bij een onafhankelijke rechter, het recht op privacy, een voor de burger met gelijkwaardige middelen controleerbaar overheidsingrijpen en de trias politica’, aldus de Orde in het strategiedocument. De adviescommissies van de Orde zullen deze aspecten waar nodig of gewenst actief naar buiten brengen.

Op het functioneren van de rechtsstaat is de laatste tijd veel kritiek. Zo spraken senatoren hun zorgen uit tijdens een debat over de staat van de rechtsstaat. Wetgeving krijgt soms het karakter van een wegwerpartikel, schreef de Raad van State in het jaarverslag 2013 dat 3 april werd gepresenteerd.

In het meinummer van het Advocatenblad, dat volgende week verschijnt, vertelt Raffi van den Berg, algemeen secretaris van het landelijk bureau van de Orde, over haar belangrijkste drijfveer: zich inzetten voor het behoud van de rechtsstaat.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie