Wie zoekt naar een uitspraak op tuchtrecht.nl komt niet altijd goed uit. ECLI-nummers kloppen niet door een technische storing.

De technische storing is ontstaan toen in de loop van 2013 de nummering van de gepubliceerde uitspraken op tuchtrecht.nl, een onderdeel van overheid.nl, werd omgezet van LJN naar ECLI.

Als gevolg daarvan werd hetzelfde ECLI-nummer in een groot aantal gevallen aan twee uitspraken toegekend. Slechts één van die twee uitspraken bleek oproepbaar, meldt het Hof van Discipline. Om alle uitspraken weer zichtbaar te maken zijn de ECLI-nummers opnieuw toegekend en daarmee vernummerd.

Het Hof van Discipline vermeldt in zijn uitspraken de ECLI-nummers van de beslissing van de raad waartegen beroep is ingesteld. Het komt nu voor dat dit nummer niet klopt. Het verdient dan volgens het Hof aanbeveling om te zoeken op uitspraakdatum en vervolgens op het zaaknummer van de betreffende zaak.

Advertentie