Veteranen moeten een eigen rechtbank krijgen. Dat stellen advocaten Sébas Diekstra en Robert van der Laan op 29 april in de Volkskrant.

Volgens de twee wordt in het strafrecht nu te weinig rekening gehouden met mogelijke oorlogstrauma’s. Diekstra: ‘We zien vaak dat mensen met een schoon verleden en afkomstig uit een goed gezin, delict na delict plegen als ze eenmaal uit dienst zijn. Zaken escaleren zonder dat wordt erkend wat er aan de hand is.’

De rechter legt rapporten van psychiaters en psychologen te gemakkelijk naast zich neer, volgens de twee. Van der Laan: ‘Wij zouden willen dat de rechtbank zo’n opgelopen trauma signaleert en de veteraan behalve een straf ook een behandeling oplegt.’

Het Veteraneninstituut is geen voorstander van een rechtbank voor veteranen. Als er een aanwijzing is dat een oorlogstrauma ten grondslag ligt aan een misdrijf dan worden volgens het instituut deskundigen opgeroepen. Vervolgens houdt de rechtbank rekening met de bevindingen van de deskundige, stelt het instituut.

Op Advocatenblad.nl brak voormalig beroepsmilitair Diekstra, al een lans voor een betere rechtsbijstand voor uitgezonden militairen.

Advertentie