De Nederlandse Orde van Advocaten houdt voor de komende jaren rekening met een hogere landelijke bijdrage van advocaten. Dat blijkt uit de begroting 2014 van de Orde, zo is te lezen in het Advocatenblad.

De hoofdelijke omslag voor advocaten met een salaris vanaf 32.500 euro neemt volgens een schatting van de Orde toe van 775 euro in 2014 naar 955 euro in 2016, een stijging van 25 procent. Advocaten met een lager inkomen gaan waarschijnlijk ook meer betalen. Deze bijdrage stijgt van 232 euro in 2016 naar 285 euro in 2016, een stijging van 22 procent.

De Orde benadrukt dat het nog koffiedik kijken is, maar verwacht een toename van de uitgaven door onder meer het schrappen van subsidie op de tuchtrechtspraak (199.000 euro), het vervallen van de bijdrage voor de overheadkosten van de beroepsopleiding oude stijl (1,6 miljoen) en het Wetsvoorstel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (1,2 miljoen) waarover het parlement zich overigens nog moet buigen. Consequentie van deze wet is dat de kosten die het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt voor het wettelijk tuchtrecht voortaan voor rekening van de Orde komen.

Het nieuwe college van toezicht dat het ministerie van Veiligheid en Justitie bedacht en waarvoor de kosten voor rekening van de Orde komen, is nog niet in de schatting opgenomen. De Orde raamt de kosten van dit college op circa 4 miljoen euro.

In hetzelfde nummer van het Advocatenblad zegt algemeen secretaris van de Orde, Raffi van den Berg, zich in te willen zetten voor het afschaffen van de lokale bijdrage. Voortaan zouden advocaten dan één bijdrage moeten betalen, die wordt verdeeld over de arrondissementen.

Advertentie