Een checklist voor de begeleiding van stagiaires is ontwikkeld door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) in samenwerking met patroons, de Stichting Jonge Balie Nederland en vertegenwoordigers van de Raden van Toezicht. Deze lijst is bedoeld om de begeleiding van stagiaires verder te professionaliseren.Bijlage:

Goede praktijkbegeleiding van een advocaat-stagiaire is belangrijk voor zijn of haar ontwikkeling, benadrukt beleidsadviseur van de NOvA Fenneke van der Grinten. De checklist (zie onderstaande bijlage) is daarbij een hulpmiddel. Zo is er aandacht voor het geven van feedback. ‘Je kunt als patroon in een stuk met een rode pen aangeven wat er niet goed aan is, maar je kunt ook bijsturen. Probeer samen op te trekken, laat als patroon zien wat je doet en welke keuzes je maakt, bekijk welke keuzes een stagiaire maakt, wat daar goed aan is, wat beter kan. Hierdoor kan een stagiaire sneller adequaat worden ingezet.’

Andere aandachtspunten op de checklist zijn bijvoorbeeld het doornemen en bespreken van de gedragsregels, het overdragen van expertise, het afstemmen van de verwachtingen en het bespreken van sterke en zwakke punten tijdens een functionerings- en beoordelingsgesprek.

Het is volgens Van der Grinten nuttig voor patroons om bij de vraag stil te staan hoe ze het beste uit een stagiaire kunnen halen. ‘Het kost even tijd, maar het levert ook tijd op. Spreek formele momenten af waarop je als patroon aan de stagiaire voorlegt hoe je vindt dat het gaat. Bespreek waar meer begeleiding nodig is en hoe het komend half jaar verder gaat.’

Patroons krijgen de checklist bij goedkeuring van de aanvraag van een stage toegestuurd door hun lokale Raad van Toezicht. Behalve patroons kunnen ook stagiaires de checklist gebruiken als aanknopingspunt om met hun patroon in gesprek te gaan. De lijst met aandachtspunten is een onverplichte aanvulling op de bestaande middelen voor het professionaliseren van het patronaat. Andere middelen: stagiaire en patroon moeten bij aanvang van de advocaat-stage een begeleidingsplan opstellen. Daarnaast kan een patroon de ontwikkeling van een stagiaire met behulp van een portofolio monitoren. Ook zijn er cursussen voor patroons om hun begeleiding te verbeteren.

Klik hier voor de checklist.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie