eKANTONRECHTER De rechtspraak komt met de eKantonrechter. Daarmee moet het mogelijk worden om een procedure geheel online te voeren. Wel blijft mondelinge behandeling in een zitting bij de rechtbank het uitgangspunt. De eKantonrechter behandelt civielrechtelijke zaken binnen de competentiegrens van de kantonrechter. Die doet binnen acht weken na het indienen van het verzoekschrift uitspraak. Zaken kunnen digitaal worden ingediend op www.loketrechtspraak.nl.

 

GEGEVENSBEWARING Het Europees Hof heeft op 8 april de Europese Richtlijn betreffende de gegevensbewaring ongeldig verklaard. Voor gerechtvaardigde inbreuken op de privacy moet aan drie eisen worden voldaan: er moet een wettelijke basis zijn, het moet een legitiem doel hebben en de inbreuk moet proportioneel zijn. Wat betreft dat laatste punt zegt het hof: moeten werkelijk alle communicatiegegevens van iedereen worden bewaard om ernstige criminaliteit te bestrijden? Dat vormt een ernstige inbreuk op iemands privéleven. 

 

GRIFFIERECHT Wie meer moet betalen om een rechtszaak te beginnen, zal minder snel naar de rechter stappen. Onderzoek van de Raad voor de rechtspraak leert dat als de griffierechten verdubbelen het aantal rechtszaken met veertig procent daalt. In het onderzoek In de schaduw van de rechter is te lezen dat in 2013 26 procent minder civiele rechtszaken werden aangespannen dan in 2010. Het onderzoek toont aan dat dit vooral komt door de verhoging van het griffierecht.

 

VECHTSCHEIDING Het is goed dat de staatssecretarissen Fred Teeven (VVD, Veiligheid en Justitie) en Martin van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) kinderen willen beschermen tegen de gevolgen van vechtscheidingen, maar het was nog beter geweest als de bewindslieden het advies van kinderombudsman Marc Dullaert over verplichte mediation hadden overgenomen. Dat is de reactie van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) op de aanpak van de vechtscheiding. Volgens bestuurslid Lonneke Timmermans van de vFAS is mediation de beste manier om een vechtscheiding te voorkomen. 

 

RECHTSBIJSTAND Staatssecretaris Fred Teeven erkent dat het onzeker is of hij zijn bezuiniging van 85 miljoen euro op de gesubsidieerde rechtsbijstand ongeschonden door de Eerste Kamer kan loodsen. Toch is hij nog niet bereid het plan in te trekken. De Eerste Kamer nam op 18 maart enkele moties aan tegen de voorgenomen besparing. Een van die moties, van SP-senator Bob Ruers, roept het kabinet op om de bezuiniging te heroverwegen.

 

REPARATIE De Wet werk en zekerheid moet grondig worden bekeken door deskundigen uit de wetenschap en de praktijk. Die oproep doen arbeidsrechtadvocaten in de Staatscourant aan de Eerste Kamer. De advocaten bepleiten uitstel en reparatiewetgeving. De wet wordt waarschijnlijk in mei behandeld in de Eerste Kamer.

 

Download artikel als PDF

Advertentie