Een poos geleden vroeg een advocaat me wie nu eigenlijk de algemeen deken is. Niet veel later vroeg een ander me hoe het ging met de algemeen secretaris, Jan. Ik was verbaasd dat een advocaat de huidige deken Walter Hendriksen niet kent en nog verbaasder dat een advocaat niet wist dat Jan Suyver al weer in 2011 als algemeen secretaris van de Nederlandse Orde van Advocaten werd opgevolgd door Raffi van den Berg. 

Toch passen beide vragen in een patroon. De meest gestelde vraag aan redacteuren tijdens ontmoetingen met advocaten is: ‘Wat doet de Orde eigenlijk?’ In de dagelijkse drukte op kantoor schiet het verdiepen in het reilen en zeilen van de eigen beroepsorganisatie er kennelijk nogal eens bij in. Begrijpelijk.

Voor het Advocatenblad zijn de vele vragen aanleiding geweest een dossier samen te stellen over de Nederlandse Orde van Advocaten. De afgelopen weken verzamelde de redactie binnen de Orde de benodigde gegevens. Geen sinecure, want geen enkele organisatie keert zich zomaar publiekelijk binnenstebuiten. Stelt u zich eens voor dat een journalist bij u aanklopt met de vraag of hij uw kantoor mag doorlichten. Precies. Extra lastig is dat de Orde een erg kritisch publiek heeft. De veel gestelde vraag van advocaten naar wat de Orde doet, werd in de regel gevolgd door de negatief ingestelde bijzin: ‘Van mijn geld.’

De Ordemedewerkers spanden zich in om de benodigde gegevens op te speuren en te verstrekken. Het resultaat vindt u vanaf pagina 12. Daaruit blijkt hoe de Orde in elkaar steekt, wat de Orde doet en waaraan de Orde geld uitgeeft. Vooral uit de laatste twee blijkt goed welke taken de Orde er allemaal bij kreeg sinds de Advocatenwet op 1 oktober 1952 van kracht werd. Het al dan niet door de politiek opgelegde takenpakket zal de komende jaren bovendien worden uitgebreid met het door Justitie geïnitieerde College van Toezicht. Wat de Orde wil, maakt algemeen secretaris Raffi van den Berg duidelijk in een interview op pagina 20.

Voor advocaten die zich net als de Orde willen blootgeven, bevat deze editie een special over personal branding. Lifestyle-journalist Yvo van Regteren Altena verdiepte zich daarvoor in de juridische garderobe, speechschrijver Frank van Hoorn beschreef de geheimen van een geweldige redevoering en personal branding-expert Cees Harmsen vertelde over de meerwaarde van personal branding. Jezelf profileren leidt volgens hem niet alleen tot meer succes, je wordt er ook gelukkiger van. Die opsteker heeft de Orde met het optreden in dit blad alvast binnen. 

 

Download artikel als PDF

Advertentie