Hoe Nederland tot stand kwam: De geboorte-papieren van Nederland (Elsevier, 2014)

Met het publicitair geweld rond het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk zou je bijna vergeten dat de geboorte van Nederland veel eerder plaatshad en wel in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tegen de Spaanse overheersing. In de geboortepapieren van Nederland zijn de papieren getuige van het ontstaan van ons land in hedendaags Nederlands hertaald. De Unie van Utrecht (1579) legde de juridische basis voor het samengaan van de Noordelijke Nederlanden, in de Apologie (1581) pleitte Willem van Oranje voor vrijheid en verdraagzaamheid en in het Plakkaat van Verlating (1581) verklaarden de Noordelijke Nederlanden zich onafhankelijk van de Spaanse koning. In de puik geschreven inleiding en toelichting verhalen historici Coos Huijsen en Geerten Waling onder meer hoe de Nederlandse revolutie inspireerde tot de latere Engelse, Amerikaanse en Franse revolutie. Ook roepen ze op tot het instellen van een Nederlandse onafhankelijkheidsdag. Vraag blijft wel of onze voorouders echte pioniers waren of dat ze ook door iemand op een idee zijn gebracht.

Download artikel als PDF

Advertentie