Advocaten die worden veroordeeld door de raad van discipline of het Hof van Discipline moeten in beginsel gaan betalen voor de kosten van de tuchtrechtelijke procedures. De Tweede Kamer heeft in april deze nieuwe bepaling opgenomen in het toezichtvoorstel van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). 

Nu nog betaalt de Nederlandse Orde van Advocaten de kosten van de tuchtzaken. De NOvA wilde dat ‘veroordeelde’ advocaten deze kosten vergoeden, onder het motto de vervuiler betaalt. Staatssecretaris Teeven nam de suggestie niet over. De Kamer stemde echter voor een amendement van VVD-Kamerlid Ard van der Steur dat een kostenveroordeling door de raad van discipline of het Hof van Discipline toch mogelijk maakt. Deze tuchtrechters moeten bij de vaststelling van de hoogte van de kostenveroordeling wel rekening houden met de ‘eisen van proportionaliteit’. 

De Tweede Kamer ging tijdens de behandeling van het toezichtvoorstel ook akkoord met een wijzigingsvoorstel van Van der Steur dat schorsing van een advocaat die verdacht wordt van een strafbaar feit, makkelijker maakt. Een amendement van het SP-Kamerlid Michiel van Nispen tegen de heffing van griffierechten voor de tuchtrechter, haalde geen meerderheid. 

De Kamer nam het aangepaste toezichtvoorstel van Teeven conform de verwachting aan. Het wetsvoorstel voorziet in de oprichting van een College van Toezicht voor de advocatuur. Een Kamermeerderheid verwierp meerdere moties van de oppositie tegen de bezuinigingen van 85 miljoen euro op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Een motie van de ChristenUnie, waarin de regering wordt opgedragen de effecten van de bezuinigingsmaatregel voor de verschillende inkomensgroepen in kaart te brengen, is wel aangenomen.

 

Download artikel als PDF

Advertentie