Afgelopen maand presenteerde de landelijke Orde haar begroting. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

 

Dit jaar bleef de bijdrage voor de landelijke Orde gelijk aan 2013. Het is te hopen dat de economie, zoals het Centraal Planbureau voorspelt, weer aantrekt, want de komende jaren stijgt de bijdrage naar verwachting. Het is nog koffiedik kijken, maar de omslag voor advocaten met een salaris vanaf 32.500 euro neemt volgens een schatting van de Orde toe van 775 euro in 2014 naar 955 euro in 2016, een stijging van 25 procent. Advocaten met een lager inkomen gaan waarschijnlijk ook meer betalen. Deze bijdrage stijgt van 232 euro in 2014 naar 285 euro in 2016, een stijging van 22 procent. 

De stijging wordt verwacht wegens een toename van de uitgaven. Extra kosten voor de Orde kunnen onder meer voortkomen uit het schrappen van subsidie op de tuchtrechtspraak (199.000), het vervallen van de bijdrage voor de overheadkosten van de beroepsopleiding oude stijl (1,6 miljoen) en het Wetsvoorstel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (1,2 miljoen). Consequentie van deze wet is dat de kosten die het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt voor het wettelijk tuchtrecht voortaan voor rekening van de Orde komen. Dit voorstel moet overigens nog worden behandeld door het parlement en wordt voorzien voor 2015.

Mogelijk is de voorspelde verhoging niet genoeg. Het nieuwe College van Toezicht dat het ministerie van Veiligheid en Justitie bedacht, zal voor rekening van de Nederlandse Orde van Advocaten komen. De kosten daarvan raamt de Orde op circa 4 miljoen euro, in te gaan in 2015. Maar vooralsnog is dat toekomst. Een blik in de portemonnee van de Orde voor 2014.

 

 

WAT VERANDERT ER?

Selectie van te verwachten veranderingen in 2014.

 

Toezicht en tucht: aanpassingen elektronische registratie voor goede verantwoording over bijvoorbeeld kantoorbezoeken; opzet van centrale FrontOffice voor alle lokale Ordebureaus; pilot in de drie zuidelijke arrondissementen met vraag of centrale FrontOffice navolging verdient; professionalisering Dekenberaad; verdere ontwikkeling Centrale Controle Verordeningen; ontwikkeling Kenniscentrum Toezicht & Tuchtrecht; evaluatie en aanpassing systeem OneDirect voor klachtbehandeling.

Opleiding: afnemende kosten door uitbesteding beroepsopleiding; scherpere voorwaarden voor opleiders; mogelijk vervolgonderzoek naar vreemdelingenadvocatuur.

Communicatie: aanpassing website; onderzoek naar betere dienstverlening via website.

 

 

[Zie pfd in de bijlage voor volledig beeld, red.]

 

Download artikel als PDF

Advertentie