Het bureau van de Nederlandse Orde van Advocaten is gevestigd aan de Haagse Neuhuyskade. Wat doen de bijna zestig medewerkers daar?

Artikel 26 van de Advocatenwet leert onder meer dat de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), of heel specifiek de Algemene Raad, een ‘behoorlijke uitoefening der praktijk’ moet bevorderen, moet opkomen voor de rechten en belangen van advocaten en toe moet zien op de naleving van de plichten van advocaten. Om die brede waaier aan opgelegde taken uit te voeren, adviseren communicatieen beleidsadviseurs op het bureau de Algemene Raad en bereiden ze de vergaderingen van het College van Afgevaardigden voor. Beleidsadviseurs stellen verordeningen op, kwaliteitsbeleid wordt vormgegeven en toezichtbeleid ontwikkeld. Via de Centrale Controle Verordeningen (CCV) wordt deels het toezicht uitgevoerd. Beleidsbepalers en politiek Den Haag worden veelvuldig geadviseerd bij het opstellen van wetgeving. Het bureau communiceert aan de gehele balie. Bij de helpdesk kunnen advocaten en rechtzoekenden terecht met vragen. Het landelijk bureau van de Orde van Advocaten in beeld.

 

[Zie verder pdf bij dit artikel, red.]

Download artikel als PDF

Advertentie