De Orde van Advocaten is een ingewikkeld lichaam met vele organen. Wie doet nu eigenlijk wat en wie bepaalt er uiteindelijk?

 

De Algemene Raad (AR) staat aan het hoofd van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en neemt beslissingen over het beleid. Verordeningen die de AR voorstelt, moeten worden vastgesteld door het College van Afgevaardigden (CvA). Daarbij controleert het college de Algemene Raad. De Raad van Toezicht adviseert de Algemene Raad en het College van Afgevaardigden. Het dekenberaad wordt gevoed door het secretariaat dekenberaad bij het landelijk bureau van de NOvA. In het dekenberaad hebben de plaatselijke dekens van elf arrondissementen en de algemeen deken zitting. Het landelijk bureau van de Orde bereidt de beslissingen van de Algemene Raad voor en voert ze uit.

 

 

 

ARRONDISSEMENTEN

Nederland is verdeeld in elf arrondissementen met elk een eigen lokale Orde van Advocaten.

 

Zo kiezen advocaten hun Orde 

De algemeen deken en de overige leden van de Algemene Raad worden gekozen door het College van Afgevaardigden, in november. De leden van het College van Afgevaardigden zijn weer gekozen, door advocaten in vergaderingen van de plaatselijke Orden. Jaarlijks hebben deze vergaderingen in oktober plaats. Het aantal afgevaardigden per arrondissement staat in verhouding tot het totaal aantal advocaten binnen het betreffende gebied. 

Op aanbeveling van de Algemene Raad benoemt het College van Afgevaardigden de Raad van Advies.

De elf lokale Orden staan onder leiding van een Raad van Toezicht. De plaatselijk deken is hier de voorzitter van. Advocaten kiezen tijdens de jaarvergadering in oktober hun deken en de overige leden van de Raad van Toezicht.

 

Bijdragen landelijke en lokale Orden 

Advocaten betalen jaarlijks een bijdrage aan de landelijke Orde (in 2014: 775 euro of voor stagiaires en voor advocaten met een inkomen lager dan 32.500 euro, 232 euro). Hier komt een hoofdelijke omslag aan de lokale Orde bij. De hoogte hiervan verschilt per arrondissement. Zo bedraagt de hoofdelijke omslag voor 2014 in het arrondissement Overijssel 525 euro, in Noord-Nederland 540 euro. In Midden-Nederland ligt deze in 2014 aanzienlijk lager: 375 euro. Het bedrag is mede afhankelijk van de omvang van het arrondissement: in een kleiner gebied moeten de kosten gedeeld worden door minder advocaten.

 

[Zie voor gehele artikel en beeld de pfd in de bijlage, red.]

 

Download artikel als PDF

Advertentie