Op zondag 4 mei overleed Jan Leijten. Leijten was van 1981 tot 1996 advocaat-generaal bij de Hoge Raad en gold als boegbeeld van de strafrechtspleging in Nederland.

Leijten (1926) studeerde rechten in Nijmegen en werkte vervolgens in die stad als advocaat en procureur. Vervolgens werd hij rechter in Den Bosch en vervulde hij verschillende hoogleraarschappen in Nijmegen. Zo was hij van 1976 tot 1991 buitengewoon hoogleraar burgerlijk procesrecht. Van 1975 tot 1981 was hij raadsheer bij het Gerechtshof in Arnhem. In 1981 volgde zijn benoeming tot advocaat-generaal.

Als strafrechtjurist viel hij op door zijn afwijkende mening, zo is te lezen in NRC Handelsblad. Leijten was hij kritisch over het nut van straffen, sprak zich uit voor juryrechtspraak (in zaken waarin hoge gevangenisstraffen werden geëist) en voorzag al in de jaren negentig meer aandacht voor het slachtoffer.

Leijten publiceerde naast boeken en artikelen, in onder meer het Nederlands Juristenblad, ook literaire werken.

Advertentie