Advocaten Geert-Jan Knoops en Michael Ruperti krijgen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen -en Veiligheidsdienst geen inzage in de dossiers die over hen zijn aangelegd. Knoops en Ruperti willen inzage omdat ze vermoeden dat de diensten gesprekken met hun cliënten afluisteren.

Volgens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie worden dergelijke aanvragen geweigerd omdat inzage ‘een bedreiging voor de belangen van de Staat’ kan vormen, zo is volgens De Telegraaf te lezen in de afwijzingsbrieven die de advocaten ontvingen.

Knoops en Ruperti tekenen bezwaar aan tegen de afwijzing. ‘Dingen die je telefonisch met je cliënt hebt besproken, zie je terug in het dossier,’ zei Ruperti voordat hij met Knoops naar de rechter stapte. ‘Dit speelt al jaren bij meerdere advocaten.’

Eerder pleitte Geert-Jan Koops er in het Advocatenblad voor het afluisteren van advocaten door inlichtingendiensten vooraf te laten toetsen. Nu toetst een Commissie van Toezicht de onderzoeksmethoden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst alleen achteraf. ‘Als het gaat om onderzoeksmethoden die het vrije verkeer tussen advocaat en de militair doorkruisen, is een toetsing vooraf aan te bevelen in de toekomst,’ zei Knoops.

Advertentie