De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) wil dat Eerste en Tweede Kamer wachten met de behandeling van het eerste kabinetsbesluit ter realisering van de bezuiniging van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand. Volgens de Orde zouden de bewindslieden alle besluiten in één groot wetgevingspakket moeten presenteren. Dan pas zouden de fracties een goed oordeel kunnen vellen.

De Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie bespreekt woensdag 21 mei het ontwerpbesluit waarmee staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) alvast 22,6 miljoen euro aan bezuinigingen inboekt. Dat wil hij onder meer bereiken door de puntenvergoedingen te verlagen voor supersnelrechtzaken, ingetrokken hoger beroepen, overleveringszaken, zaken met slechts één zitting, ondertoezichtstellingen, beklagzaken detentie, en administratiefrechtelijke gijzelingen. Daarnaast voorziet het besluit in een uitschakeling van de indexering van de advocatenvergoedingen tot en met 2017.

Volgens de Orde doet Teeven ten onrechte alsof de maatregelen uit het ontwerpbesluit niet erg ingrijpend zijn, maar met het bedrag van 22,6 miljoen euro wordt al ruimschoots een kwart van de totale bezuiniging op de gesubsidieerde rechtsbijstand ingevuld. De Orde pleit er in een brief aan Eerste en Tweede Kamer voor dat er één samenhangend wetgevingspakket komt waarin ook de overige, toekomstige bezuinigingen zijn opgenomen.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil aanstaande woensdag in de commissievergadering een schriftelijke vragenronde afdwingen over het ontwerpbesluit van Teeven met 22,6 miljoen euro aan besparingen. Daarmee kan voorkomen worden dat het besluit zonder verdere tegenspraak van kracht wordt.

Van Nispen steunt het pleidooi van NOvA dat het kabinet alle voorgenomen bezuinigingen in een wetgevingspakket moet presenteren. ‘Ik wil verhinderen dat het kabinet met een salamitactiek de totale bezuiniging van 85 miljoen euro kan binnenhalen’, zegt de SP’er.

Maarten Bakker

Advertentie