Het aantal wrakingsverzoeken is voor het eerst sinds jaren gedaald. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak dat maandag verscheen. Waren er in 2012 nog 659 wrakingsverzoeken. In 2013 waren dat er 626 op een totaal van ruim 1,7 miljoen afgedane zaken.

Uit de cijfers blijkt dat slechts een klein deel van de verzoeken wordt gehonoreerd. In de periode 2011 tot en met 2013 werd 5 procent van de wrakingsverzoeken toegewezen.

De rechtspraak zegt wraking ‘een waardevol instrument’ te vinden om de onpartijdigheid van de rechter te waarborgen. Maar onderzoek in opdracht van de raad leerde in 2012 dat de procedure ook wordt misbruikt. Dit bijvoorbeeld om een proces te vertragen.

In 2013 is het aantal ingestroomde rechtszaken toegenomen tot bijna 1,8 miljoen. Voor het eerst sinds 2009 is het aantal rechtszaken gestegen. De stijging van 3 procent ten opzichte van 2012, komt volgens de Rechtspraak vooral doordat het aantal kantonzaken toenam tot bijna 1,1 miljoen (plus 6 procent).

In 2013 kwamen er bij de sector bestuursrecht ruim 109.000 zaken binnen. Het aantal
vreemdelingenzaken daalde (- 18 procent), evenals ambtenarenzaken (- 24 procent) en belastingzaken (- 2 procent). Maar bouwzaken (+ 11 procent), bijstandszaken (+ 15 procent) en zaken over de Wet werk en bijstand (+ 22 procent) namen toe.
 
Het aantal strafzaken dat werd afgedaan door de rechtbanken was in 2013 vrijwel hetzelfde als in 2012: bijna 200.000 (- 1 procent). Er waren minder zaken over voorlopige hechtenis en minder kinderrechterzaken.
 
Ook de zaken in hoger beroep bij de gerechtshoven bleef met 58.800 zaken vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012. Hetzelfde geldt voor het aantal zaken (7.000) bij de Centrale Raad van Beroep.

Advertentie