De Tweede Kamer laat het eerste besluit van staatssecretaris Teeven met bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand niet zomaar passeren. De fracties mogen er nog vragen over stellen.

Woensdag sprak de commissie voor Veiligheid en Justitie over de behandeling van een ontwerpbesluit van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD), waarmee hij 22,6 miljoen bespaart op de rechtsbijstand. Daarmee haalt hij ruim een kwart van de totale bezuinigingen van 85 miljoen euro binnen.

Teeven had het besluit opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur, die automatisch van kracht was geworden als de Tweede Kamer er niets tegenin had gebracht. Op voorstel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen houdt de commissie Veiligheid en Justitie toch een schriftelijke vragenronde, waarmee de AMvB voorlopig is ‘gestuit’.

Coalitiepartners PvdA en VVD stemden tijdens de commissievergadering in met de vragenronde, maar willen de andere fracties hiervoor niet meer dan twee weken geven. PvdA-woordvoerder Jeroen Recourt zei dat het ontwerpbesluit van Teeven wel meegenomen moet kunnen worden in de rijksbegroting van 2015. 

Recourt wees erop dat het besluit, naast bezuinigingen, toch ook een verbetering van de positie van vreemdelingenadvocaten bevat. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) wil dat de Kamer de bezuinigingen van 85 miljoen in één groot wetgevingspakket behandelt. Ook de SP is hier voorstander van. Volgens fractiewoordvoerder Van Nispen moet voorkomen worden dat de staatssecretaris met deelbesluiten de bezuiniging van 85 miljoen euro er ongezien doorheen kan drukken.

Teeven spreekt donderdag 22 mei op een miniconferentie van de Raad voor Rechtsbijstand over 20 jaar Wet op de rechtsbijstand. Thema van de bijeenkomst is hoe rechtshulp slimmer, en efficiënter georganiseerd kan worden.

Maarten Bakker

Advertentie