Ouders die hun kinderen blootstellen aan een vechtscheiding plegen ‘geestelijke kindermishandeling’ en om dat te voorkomen moet de jeugdzorgketen op de schop. Dat zegt Kinderombudsman Marc Dullaert in het Advocatenblad van juni. Hulpverlening moet preventief gaan werken, de advocatuur moet daarbij aansluiten, mediation moet worden verplicht en de rechter moet de regie nemen.

Dullaert vindt het ‘pervers’ dat advocaten per procedure worden betaald waardoor het loont om zo veel mogelijk te procederen. Uiteindelijk zijn volgens de Kinderombudsman de kinderen ervan de dupe. ‘Kinderen zijn eindeloos loyaal, ze kiezen niet tussen vader of moeder. De schade die ouders aanrichten loopt enorm op.’

Dullaert wil verplichte mediation en voorlichting aan ouders over wat ze hun kinderen aandoen. Lukt dat toch niet, dan moet de rechter de regie nemen volgens Dullaert. Dat kan volgens hem onder meer door het benoemen van een Bijzondere Curator die de belangen van het kind in de gaten houdt.

Dullaert: ‘De figuur bestaat al tien jaar, maar er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt: hooguit drie-, vierhonderd keer per jaar, de meeste door de Rechtbank Rotterdam. Bij sommige andere rechtbanken hadden ze er nog nooit van gehoord. Dat was wel even schrikken.

Begin juniverschijnt een rapport over een andere kwestie die Dullaert aan het hart gaat. Dan verschijnt een rapport over minimale kwaliteitseisen waaraan baby- en kinderopvang moeten voldoen. ‘Een zeer explosief dossier. Met name omdat de sector economisch gedreven is.’

Advertentie