RECHTSBIJSTAND De Tweede Kamer laat de eerste bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand niet zomaar passeren. Woensdag 21 mei sprak de Commissie voor Veiligheid en Justitie over de behandeling van een ontwerpbesluit van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD), waarmee hij 22,6 miljoen bespaart op de rechtsbijstand. Teeven had het besluit opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur, die automatisch van kracht was geworden als de Tweede Kamer er niets tegenin had gebracht. Op voorstel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen houdt de commissie toch een schriftelijke vragenronde, waarmee de AMvB voorlopig is ‘gestuit’.

WRAKING Het aantal wrakingsverzoeken is voor het eerst sinds jaren gedaald, blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak. Waren er in 2012 nog 659 wrakingsverzoeken, in 2013 waren dat er 626 op een totaal van ruim 1,7 miljoen afgedane zaken. Uit de cijfers blijkt dat slechts een klein deel van de verzoeken wordt gehonoreerd. In de periode 2011 tot en met 2013 werd vijf procent van de wrakingsverzoeken toegewezen. Het totaal aantal rechtszaken steeg in 2013 tot bijna 1,8 miljoen, een stijging van drie procent ten opzichte van 2012. Dit komt vooral door een toename van het aantal kantonzaken tot bijna 1,1 miljoen (plus zes procent).

PRIVACY De overheid heeft een actieve plicht om de privacy van de burger te beschermen. Het witwassen van buitenlandse intelligence door Nederlandse geheime diensten moet daarom stoppen, betoogde de Coalitie van Burgers tegen Plasterk onlangs bij de Haagse rechtbank. Ondenkbaar, volgens de landsadvocaat. De samenwerking met buitenlandse diensten en de uitwisseling van die data is nodig. Anders komt de veiligheid van de burger in gevaar. Uitspraak volgt op 8 juli.

OPLEIDING Britta Böhler, bijzonder hoogleraar advocatuur, mengt zich in de discussie over de vraag of afgestudeerden die geen rechten hebben gedaan ook advocaat zouden moeten kunnen worden. Zij vindt dat een advocaat rechten moet hebben gestudeerd. ‘Ik snap de problemen wel die sommige advocatenkantoren tegenkomen: stagiaires leren pas wat ze moeten kunnen als ze op kantoor begonnen zijn. En in Engeland kun je bijvoorbeeld Grieks studeren en vervolgens advocaat worden. Maar het hele systeem is daar anders.’

Download artikel als PDF

Advertentie