In het eerste kwartaal van 2014 zijn bij plaatselijke dekens 24 procent minder klachten over advocaten binnengekomen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit meldt Bas Martens, voorzitter van het Landelijk Dekenberaad.

Of sprake is van een trendbreuk kan Martens niet zeggen. ‘Het is nog te vroeg in het jaar om het te duiden, eerst zien of het doorzet.’

Het cijfer kon niet worden afgezet tegen 2012 en de jaren daardoor. ‘We zijn sinds 2013 in de verschillende arrondissementen uniform gaan registeren. Ik hield er rekening mee dat de versteviging van het toezicht ertoe zou leiden dat men de Orde beter weet te vinden, en dat het aantal klachten daardoor zou stijgen. Dus ik ben met deze teruggang wel tevreden, het kan betekenen dat advocaten hun werk beter hebben gedaan.’

Zou het ook kunnen zijn dat er een‘ Moszkowicz-effect’ is geweest, dat zo langzamerhand raakt uitgewerkt? ‘We hebben daar geen onderzoek naar gedaan, en ik kan me ook niet goed voorstellen dat er een serieuze stijging als gevolg van die zaak is geweest.’ Ook gelooft Martens (nog) niet in een veranderende tijdgeest waarin de burger weer wat minder klaaglustig wordt. ‘Als ik op mijn gevoel moet afgaan denk ik: de Orde heeft de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van opleiding en toezicht. Als je jarenlang heel veel maatregelen neemt, levert dat wel wat op. Misschien zien we langzaam maar zeker daar het effect van. Maar nogmaals: je moet het over een langere periode gaan bekijken.’

De cijfers van binnengekomen klachten bij de dekens over eerdere jaren zijn niet gemakkelijk te achterhalen. In het algemeen komt grofweg een derde van de bij de deken ingediende klachten uiteindelijk bij de tuchtrechter terecht. Uit de jaarverslagen van de tuchtcolleges valt af te leiden dat bij de Raden van Discipline sprake is geweest van een stijging met ongeveer een kwart in 2010, een lichte daling in 2011 en een stijging met 17 procent in 2012. Wat 2013 de tuchtcolleges heeft gebracht, is nog onbekend. Dit moet blijken uit het jaarverslag dat de tuchtcolleges medio juni zullen uitbrengen. Daarin ook een interview met Bas Martens waarin hij melding maakt van de opmerkelijke daling van klachten bij de dekens in 2014.

In het jaarverslag van de tuchtcolleges komen naast Bas Martens ook hoogleraar Britta Böhler, medisch en advocatuurlijk tuchtrechter Quirine Falger, D66-Kamerlid Gerard Schouw en voormalig vFAS-voorzitter Anke Mulder aan het woord over het tuchtrecht. In het Advocatenblad dat vandaag verschijnt een voorproefje van die interviews.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie