Mail
HART VOOR HET BOEK
De mail van Hans Noppert (bibliotheek Rechtbank Almelo) in het Advocatenblad van mei 2014 is mij uit het hart gegrepen. Het preken voor eigen parochie van Evert de Pender schoot mij ook in het verkeerde keelgat en de reactie van Hans Noppert vond ik uitstekend verwoord.
    Sinds 1973 (direct na mijn afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam) ben ik werkzaam in het juridische boekwezen. Daaronder vele jaren bij Boek-handel Scheltema in Amsterdam en de laatste veertien jaar bij de helaas ter ziele gegane boekhandel Wilbro in Tegelen (Venlo). De nadruk lag daarbij op boeken voor de praktijkjurist en dan met name de advocatuur. Ik werk momenteel niet meer voor een specifieke boekhandel maar zorg dat eventuele bestel-lingen goed uitgevoerd worden.
    Voornamelijk uit liefde voor het juridische boek en ook omdat het gedrukte boek in de verdrukking schijnt te komen, lijkt het een goede zaak hier meer aandacht aan te besteden. Geschat wordt dat 75 à 80 procent van de juridische boeken niet digitaal beschikbaar is en daarnaast geven vele juristen ook nu nog de voorkeur aan een gedrukt boek.
    Het aantal juridische boeken dat verschijnt (al dan niet in nieuwe editie) lijkt onverminderd, echter de beschikbaarheid is sterk afgenomen. Mogelijkhe-den om deze boeken eerst ter hand te kunnen nemen zijn momenteel in Nederland helaas minimaal. De informatiestroom is gedigitaliseerd en veelal uiterst vaag gerubriceerd. Als men zeer gericht zoekt, is uitvoerige informatie veelal te vinden, maar de voorinformatie op een specifiek specialisme ontbreekt vaak of is veel te breed.
Paul van Appeven, managing
director www. jurilogie.nl

COLD CASE
Wie weet waar het archief van mr. J.H. Rolandus Hagedoorn (1884-1945) zich bevindt? Ik, auteur van de biografie van advocaat-auteur F. Bordewijk, ben gegrepen door de moord op Cornelia Louisa Hoogduin, gepleegd op 26 november 1919 in de Zoetermeerse Meerpolder. De rechtszaak tegen verdachte Gerrit Baars had plaats op 17 mei 1920 voor de Haagse rechtbank. Baars werd verdedigd door advocaat J.H. Rolandus Hagedoorn uit Den Haag en vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
    Mijn onderzoek is vastgelopen. Ik ben op zoek naar advocatenkantoren die materiaal over deze zaak in hun archief hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om de pleitnota van Rolandus Hagedoorn, wiens archief na zijn overlijden is overgenomen door mr. J. Spanjersberg, eveneens uit Den Haag. Mijn onderzoek zal resulteren in een boek. Ik ben te bereiken via [email protected] of (079) 341 53 17. De beloning voor de gouden tip is een fles champagne.
Reinold Vugs

@Advocatenblad
Dindingdingdingding! April 2014 10.000+ bezoekers 8.000+ unieke bezoekers. Kunnen we @Advocatenblad laten herdrukken?
ACharlottesLaw

#Griffierechten 2014 verschuldigd of toch niet? Belangrijk stukje #Fernhout in meinummer @Advocatenblad
ATacovanderValk

Correctie
In het artikel ‘Wat doet het landelijk bureau?’ (Advocatenblad mei) staan onder meer de werkzaamheden van de Afdeling Beleid & Regelgeving beschreven. Hieraan moet worden toegevoegd dat op deze afdeling bezwaar- en beroepschriften tegen beslissingen van de Algemene Raad en de Raden van Toezicht worden behandeld.
In het artikel ‘Zo werkt de Orde’ staat dat de hoofdelijke omslag in het arrondissement Noord-Nederland in 2014 540 euro bedraagt. Dat moet het arrondissement Noord-Holland zijn.

Poll
De overheid mag de rekening voor het nieuwe college van toezicht niet neerleggen bij de advocatuur.
Geef ook uw mening op Advocatenblad.nl.

Download artikel als PDF

Advertentie