Hoe werkt mediation? Paula Boshouwers, mediationadvocaat bij ReulingSchutte in Amsterdam, licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 11: ‘Terug naar de stad’.

Nancy[1] is drie jaar advocaat als zij overstapt naar Beekens en Bos Advocaten. Reden voor de switch is de verhuizing van Nancy en haar man. Ze wilden graag landelijk wonen. Deze keuze blijkt een teleurstelling. Nancy en haar man missen de stad. Met inmiddels twee kinderen maken ze, na twee jaar in het groen, weer plannen om terug te verhuizen. Bij Beekens en Bos hadden ze het al zien aankomen. Nancy was zo anders, echt een stadsmeisje. Als Nancy een nieuwe baan heeft gevonden en de verhuizing aanstaande is, overleggen Nancy en compagnon Jeanette over de afwikkeling van het dienstverband van Nancy. Er ontstaat discussie. Nancy en Bee-kens en Bos komen er niet uit. Jeanette stelt voor mediation te proberen. Er wordt een mediator ingeschakeld. Compagnon Paul zal Beekens en Bos vertegenwoordigen omdat Jeanette is verhinderd. Beide partijen willen er in één bijeenkomst uitkomen.

     De mediation gaat voortvarend van start. Nancy en Paul hebben geen behoefte om over het verleden te praten. Ze willen hun blik graag snel op de toekomst richten. De inventarisatie van de belangen gaat soepel. Ook de discussiepunten komen snel op tafel. Nancy vindt dat zij recht heeft op een bonus over het afgelopen jaar; ook wil Nancy een aantal eigen cliënten met onderhanden werk meenemen. De daarover in de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken lijken echter voor meerdere uitleg vatbaar en zijn ook niet helemaal toereikend voor de situatie. Het komt aan op een redelijke uitleg, maar daar gaat het steeds mis. Paul en Nancy hebben hun standpunten ingenomen en willen daar niet van afwijken. De mediator besluit apart te spreken met zowel Paul als Nancy.

     Doordat de mediator in het gesprek met Paul goed doorvraagt, vertelt Paul dat het de maatschap enorm dwars zit dat Nancy zwanger bleek nadat ze haar contract had getekend. En na verlenging van het eerste contract bleek ze weer zwanger! Beekens en Bos was niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid; hierdoor hebben deze periodes er financieel enorm ingehakt. Ze voelden zich ‘er ingeluisd’, zeker nu Nancy vertrekt op het moment dat haar dienstverband voor Beekens en Bos weer rendabel wordt. Doordat de mediator Paul vraagt in hoeverre dit nu meespeelt in de afwikkeling van het dienstverband van Nancy wordt Paul zich ervan bewust dat het conflict niet zozeer zit in de uitleg van de overeenkomst, maar in de teleurstelling dat het dienstverband met Nancy niet heeft opgeleverd wat ze ervan verwacht hadden.

     In het gesprek dat de mediator heeft met Nancy geeft Nancy aan dat ze er niets van begrijpt. Hoezo doen ze zo moeilijk? Volgens haar zijn de afspraken helder. De mediator vraagt Nancy wat zij denkt dat een regeling is waarmee Paul terug kan naar Beekens en Bos en welke stappen Nancy daar nog in zou willen maken. De mediator vraagt beide partijen ook welke elementen voor hen het belangrijkst zijn in een regeling en welke minder van belang zijn. In de plenaire bijeenkomst legt Paul de teleurstelling van de maatschap op tafel. Dat is confronterend voor Nancy maar ze is blij dat ze nu eindelijk een verklaring heeft voor de vijandige sfeer die ze de laatste tijd voelde. Nancy wil vooral graag een oplossing. Paul wil dat ook. Ze kijken terug naar de belangen, prioriteren en clusteren de verschillende elementen van een regeling onder leiding van de mediator en kijken wat uit te wisselen is (door middel van stel-dat-vragen van de mediator). Dat leidt snel tot afspraken. Afgesproken wordt dat Nancy de helft van haar bonus krijgt uitgekeerd – de berekening en het bedrag worden ook vastgelegd. Ook mag zij 25 procent van het daadwerkelijk betaalde onderhanden werk houden. De rest zal worden doorbetaald aan Beekens en Bos. In overleg met de nieuwe werkgever van Nancy wordt bovendien afgesproken dat Nancy’s nieuwe kantoor het cursusgeld voor de Grotius Opleiding die Nancy net was gestart aan Beekens en Bos zal vergoeden.

Paula Boshouwers

[1]    De namen van partijen zijn gefingeerd, tot personen herleidbare feiten zijn veranderd.

 

Download artikel als PDF

Advertentie