–     Raad van Discipline Amsterdam, 15 oktober 2013, zaak nr. 13-119A, ECLI:NL:TADRAMS:2013:117.
–     Zorg voor de cliënt; kwaliteit
van de dienstverlening. Gedragsregel 8.
–     Niet wijzen op risico’s van langere gevangenisstraf vanwege wijziging regeling voorwaardelijke invrijheidstelling.
 
Klager verwijt mr. X dat hij heeft gekozen voor een strategie om twee strafzaken samen te voegen en de behandeling ter zitting van het gerechtshof uit te laten stellen, zonder klager op het risico te wijzen dat hij als gevolg van de invoering van een nieuwe regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling een groter deel van een op te leggen gevangenisstraf zou moeten uitzitten.

De raad van discipline oordeelt dat mr. X tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door een aanstaande wijziging in deze regeling, die grote gevolgen voor de duur van de vrijheidsbeneming van klager kon hebben, en die ook heeft gehad, niet bij klager aan de orde te stellen toen zij de strategie in hoger beroep bepaalden. Hierdoor heeft klager geen doordachte keuze kunnen maken over een omstandigheid die er uiteindelijk toe heeft geleid dat hij zeven maanden langer in de gevangenis moest doorbrengen, aldus de raad. De effecten daarvan voor klager zijn zodanig ernstig dat de raad de maatregel van berisping oplegt.

Download artikel als PDF

Advertentie