–     Hof van Discipline, 11 november 2013, zaak nr. 6586, ECLI:NL:TAHVD:2013:288.
–     Financiën; zorg voor de cliënt; wat een advocaat behoorlijk betaamt. Gedragsregel 38.
–     Toegevoegd advocaat mag werkzaamheden niet overlaten aan niet-jurist.

Mr. X heeft zich zesmaal door de Raad voor Rechtsbijstand aan klager laten toevoegen, terwijl zij de werkzaamheden overliet aan haar kantoorgenoot Y, die geen advocaat of jurist was. Mr. X stelt de werkzaamheden te hebben gecontroleerd. Wat de inhoud en omvang van die controle is geweest, is echter niet duidelijk geworden. Mr. X heeft geen enkele maal persoonlijk contact met klager gehad. De raad van discipline legde hiervoor een waarschuwing op.

Het Hof van Discipline oordeelt dat klager in elk geval erop mocht vertrouwen dat, nu een advocaat aan hem werd toegevoegd, de behandeling van zijn zaak ook door een advocaat zou worden gedaan. Volgens het hof kan niet volstaan worden met een enkele waarschuwing. Het hof legt de maatregel van berisping op.

Download artikel als PDF

Advertentie