Sinds 2011 biedt de rechtbank Noord-Holland in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) beginnend advocaten de mogelijkheid stage te lopen bij de handelssectie. Wat begon als proef in Haarlem is inmiddels staande praktijk. Vijfentwintig advocaten hebben hun griffiersstage nu afgerond en ook andere rechtbanken tonen belangstelling voor het Noord-Hollandse idee. Uit een evaluatie door de rechtbank blijkt dat advocaten de stage bijzonder leerzaam en prettig vonden.

De NOvA draagt de stagiairs aan, die hiervoor 10 PO-punten krijgen. De advocaat neemt als griffier deel aan maximaal tien handelscomparities. Hij gaat wekelijks naar de rechtbank, leest het dossier, overlegt met de rechter, woont de zitting bij en werkt het proces-verbaal uit.

De advocaat ervaart ter zitting vanuit het perspectief van de rechter hoe een bepaald optreden overkomt en of dat effectief is. Daarnaast krijgt hij inzicht in de aanpak van de rechter. De advocaat wordt voor de stage beëdigd en tekent voor geheimhouding.

Ook de rechtbank profiteert ervan: ‘De pv’s zijn meestal van goed niveau en de stagiair levert vanuit een andere invalshoek commentaar op de zaak of de zitting’, zegt Iris Tel, senior rechter bij de handelssectie en initiatiefnemer van de griffiersstage. ‘Het is een informele uitwisseling in een professioneel kader. Het bevordert het wederzijds inzicht in en begrip en respect voor elkaars taken en de wijze waarop zij en wij die vervullen’, meent Tel. ‘Het versoepelt bovendien de professionele omgang.’

Marlies Kloppenburg

Advertentie