Ongemakkelijk. Dat is het al gauw, als je als familierechtadvocaat in je eigen, niet al te grote, arrondissement in echtscheiding ligt. Dan sta je met je hele hebben en houden voor de rechter bij wie je de volgende dag weer moet gaan pleiten. En als jouw aanstaande ex dan wordt bijgestaan door een familierechtadvocaat uit hetzelfde arrondissement, wordt het er niet gemakkelijker op.

Mr. Y vroeg de rechtbank zijn echtscheidingszaak naar een ander arrondissement te verwijzen. Maar daarmee had hij mr. X nog niet van zich afgeschud. Dit terwijl een secretaresse van haar kantoor tot 2007 voor hem had gewerkt, en van alles wist over zijn financiën. En het was toch goed gebruik dat advocaten niet optraden in zaken waar een collega uit dezelfde vestigingsplaats, of hetzelfde arrondissement, privé bij betrokken was?

Maar dergelijke galanterie is misschien van een uitstervende soort. In elk geval vond mr. X het niet nodig dat ze de zaak neerlegde. Mr. X had tot voor kort gewerkt in een ander arrondissement en ze kende die ongeschreven regel niet eens. En wat betreft die secretaresse: die had hooguit verouderde informatie en was bovendien gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Mr. X overlegde nog even met de deken maar die zag ook geen bezwaar. Mr. Y beklaagde zich (onder meer daarover) bij de tuchtrechter in Noord-Nederland. Maar nee: het optreden van mr. X was voor hem dan wel niet prettig, maar dat maakte het nog niet klachtwaardig.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie