Het aantal civiele zaken dat in 2013 bij de Hoge Raad binnenkwam, is bijna 15 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het totaal aantal bij de Hoge Raad ingestroomde zaken steeg met ruim 10 procent. En ook de totale uitstroom steeg, met 9,3 procent. Dat en meer blijkt uit het jaarverslag 2013 van de Hoge Raad.

Volgens de Hoge Raad kan de terugloop van het aantal ingestroomde civiele zaken in 2013, van 566 in 2012 naar 483 in 2013, worden verklaard door een geringer aantal civiele uitspraken van de hoven. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de verhogingen van de griffierechten, in hoger beroep en cassatie, aan deze afname hebben bijgedragen, schrijft de Hoge Raad in het jaarverslag. De uitstroom van de civiele zaken (646) bleef nagenoeg constant (-0,3%).

De instroom van het aantal strafzaken (4570) steeg in 2013 met ruim 17 procent ten opzichte van 2012. En ook de uitstroom steeg (van 3688 naar 4390 met 19 procent). Het aantal binnengekomen fiscale zaken daalde licht (1083; -2,6 procent) en het aantal uitgestroomde fiscale zaken daalde aanzienlijk (888; -17,8 procent).

In totaal nam het aantal ingestroomde zaken in 2013 toe ten opzichte van 2012 (6136; 10,1 procent) evenals het aantal uitgestroomde zaken (5924; 9,3 procent).

Internationalisering en specialisatie hebben gevolgen voor de aard en hoeveelheid door de Hoge Raad te beslissen zaken, concluderen president Geert Corstens en procureur-generaal Jan Watse Fokkens in het jaarverslag. In hoeveelheid, diversiteit en complexiteit is de instroom van zaken (in totaal) toegenomen.

De Hoge Raad concludeert dat differentiatie van de zaaksinstroom daarom noodzakelijk is. Het bevorderen van deskundigheid binnen de verschillende kamers van de Hoge Raad staat ook op de agenda. Hier wordt al aan gewerkt. Nieuw is bijvoorbeeld de uitwisseling van informatie tussen een aantal hoogste nationale gerechten in Europa over met name de wijze waarop Europese regelgeving en rechtspraak in de nationale rechtsordes is geïmplementeerd.

Intensiever contact met de rechtbanken en hoven om prangende rechtsvragen met de gewenste snelheid te kunnen beantwoorden is een ander speerpunt van de Hoge Raad. Ook wil de Hoge Raad aan het grote publiek meer kennis overdragen over de positie en rechtspraak van de Hoge Raad, zo staat in het jaarverslag te lezen.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie