Het aantal bij de raden van discipline binnengekomen klachten is het afgelopen jaar met 13 procent gestegen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2013 dat de tuchtcolleges op woensdag 11 juni hebben uitgebracht.

De stijging van het aantal bij de tuchtcolleges ingediende klachten van 1400 naar 1584 maakt het jaar ‘gewoon’, want het past in de trend, zo blijkt uit het voorwoord van voorzitters Joost van Dijk van het Hof van Discipline en Pauline Schoonbrood-Wessels van de Amsterdamse raad van discipline. In vijf jaar tijd is de instroom van tuchtklachten met 55 procent gegroeid.

Borreltafel
Het was ook een bijzonder jaar volgens de voorzitters, vanwege de enorme belangstelling voor de schrapping van Bram Moszkowicz (op foto). ‘Had het gros van de mensen tot die tijd nog nooit van een hof of raad van discipline gehoord of dacht men dat het een zestiende eeuwse bloedraad was, ineens wist men aan elke borreltafel dat er onafhankelijke tuchtcolleges voor de advocatuur bestaan en wat die doen. Dat laatste is op zichzelf een gunstig neveneffect van een voor betrokkene en advocatuur in het algemeen toch heel onaangename zaak,’ aldus de voorzitters in het voorwoord.

Opmerkelijk is dat ondanks de stijging van het aantal klachten het aantal gegrondverklaringen afnam. Het aantal gegronde klachten kwam uit op 411, dat is 30 minder dan in het jaar daarvoor. Werden in 2012 nog 690 klachten ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard, in 2013 steeg dit aantal naar 875. Ook bijzonder: het aantal zware maatregelen nam af. De onvoorwaardelijke schorsingen gingen omlaag van 60 naar 23. Het aantal geschrapte advocaten ging van 13 naar 6.

414 ingrepen
Al met al werd er op 17.298 (in 2012: 17.068) advocaten in 2013 zo’n 414 (in 2012: 453) keer op een of andere wijze ingegrepen door de tuchtrechter. Rekening houdend met het feit dat in een jaar soms meer uitspraken op slechts één advocaat betrekking hebben, kreeg ongeveer twee procent van de advocaten met een – lichtere of zwaardere – ongunstige beslissing te maken. Dat is evenveel als in 2012. Nieuw in het jaarverslag over 2013 is dat ‘de buitenwacht’ in korte interviews commentaar levert. Het jaarverslag inclusief interviews met onder andere hoogleraar advocatuur Britta Böhler en deken Bas Martens is hier te downloaden.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie