Bekennende verdachten kunnen vanaf juli bij de Kredietbank Rotterdam een rentedragende lening afsluiten om schade die zij veroorzaakt hebben zo snel mogelijk te vergoeden. De gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie starten deze proef om de positie van slachtoffers in strafzaken te verbeteren.

Gemeente en OM werken tijdens de proef samen met politie en Slachtofferhulp Nederland. Door deze constructie wordt de zekerheid dat het slachtoffer de schade vergoed krijgt groter. Ook krijgt het slachtoffer sneller zijn geld. De proef is bedoeld voor die gevallen waarin de verdachte bereid is de schade te vergoeden, maar daartoe niet binnen een maand in staat is.

Om vertraging te voorkomen kunnen verdachten tijdens de proef onder voorwaarden een lening afsluiten, waardoor het slachtoffer meteen schadeloos wordt gesteld. Daarbij moet het gaan om strafbare feiten met een schade tot 1000 euro. Ook moet de verdachte bekend hebben en in staat zijn de lening binnen een jaar terug te betalen.

De voorschotregeling kan worden gecombineerd met een geldboete, werkstraf of dagvaarding. In dat laatste geval weegt het feit dat de schade is vergoed mee bij het bepalen van de strafeis.

De proef zal veelal draaien om ZSM-zaken, maar ook in andere strafzaken zal deze mogelijkheid bestaan. Sommige verdachten zullen in de zaken die voor de proef in aanmerking komen niet worden vervolgd (voorwaardelijk sepot), onder voorwaarde dat de verdachte de lening binnen een jaar terugbetaalt en geen nieuw strafbaar feit pleegt.

Marlies Kloppenburg

Advertentie