Voor de eerste lichting advocaat-stagiaires in de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten zit het eerste jaar er bijna op. De opleiding is omgegooid, maar lang niet alle advocaten weten welke wijzigingen zijn aangebracht. Stagiaires klagen; advocaten hebben vragen. Reden voor de Nederlandse Orde van Advocaten om het land in te trekken met een roadshow. De Orde geeft informatie, beantwoordt vragen en wijst de aanwezigen op de meerwaarde van het paradepaardje.Bijlage:

‘Het doel is: een hoger niveau. De kwaliteit moet omhoog,’ benadrukt Marjan van der List, lid van de Algemene Raad, tijdens de eerste bijeenkomst van de roadshow. Anders dan vorige jaren is er vroege specialisatie, zodat de opleiding beter aansluit bij de praktijk. Stagiaires kiezen direct één leerlijn burgerlijk recht, strafrecht of bestuursrecht, met keuzevakken die daarbij aansluiten.

Of de Orde rekening heeft gehouden met een algemene praktijk waarin zowel civiel, straf- als bestuursrecht voorkomt, klinkt in het vragenrondje. ‘Niet volledig,’ antwoordt Van der List. Maar naast de major van de leerlijn moet een stagiaire een minor kiezen in een ander rechtsgebied. Ook kan een advocaat een van de grote keuzevakken inruilen voor een minor in het derde rechtsgebied. Er is dus wel ruimte voor een algemene opleiding, maar minder van voorheen. Specialisatie staat voorop.

‘In hoeverre heeft de nieuwe opleiding invloed op de instroom?,’ vraagt een andere advocaat. Van der List laat weten dat het aantal aanmeldingen minder is dan verwacht. Dat is te zien op alle niveaus, maar vooral eenpitters laten het afweten. De Orde onderzoekt inmiddels de oorzaken; komt het door de verminderde omzet, of door de bezuinigingen op gefinancierde rechtshulp? Of doordat de nieuwe opleiding drieduizend tot vierduizend euro duurder is? In september volgt de uitslag van het onderzoek.

En wat klopt er van het verhaal op Mr-online.nl over de boeteclausule in het contract met de uitvoeringsorganisatie, wil een van de advocaten weten. Van der List bevestigt dat de Orde 5 procent moet bijbetalen nu de instroom lager is dan verwacht. ‘Maar de Orde heeft gezegd dat het onredelijk zou zijn om dat af te wentelen op stagiaires in dat ene jaar.’ Daarom omvat de prijs voor de beroepsopleiding standaard een opslag van 225 euro.

De aanwezigen stellen ook vragen over de inschrijfeisen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Vooral voor nieuwe vreemdelingenrechtadvocaten levert de inschrijving problemen op; de cursus die de Raad verplicht stelt, komt nu later in het curriculum. ‘Ongeveer vier maanden later inderdaad,’ zegt Van der List. Samen met de uitvoeringsorganisatie CPO/Dialogue kijkt de Orde naar een oplossing, maar de vakken naar voren halen, blijkt moeilijk. Kunnen er geen ontheffingen worden gevraagd? ‘De Raad voor de Rechtsbijstand wil die niet meer geven. En wij willen het niet vragen,’ antwoordt Van der List. De Orde wil de kwaliteit van de opleiding kunnen garanderen; ontheffingen passen daar niet in.

Behalve inhoudelijke informatie over het opleidingsprogramma is aandacht voor de feedback die de Orde tot nu toe gekregen heeft. Van der List: ‘Het is even wennen.’ Het is wennen voor de stagiaires, die net werken en dat moeten combineren met een opleiding. Van der List: ‘Er wordt ook wel wat geklaagd.’ Feedback van kantoren heeft zij nog niet. Wel hoorde ze dat de opleiding erg aansluit bij de praktijk.

De veelbesproken toetsen zijn ook onderwerp van de roadshow. Dat in Amsterdam slechts 30 procent geslaagd zou zijn, zijn indianenverhalen, volgens Marianne van der Bosch (directeur CPO). De stagiaires hebben hard gewerkt en 80 procent is geslaagd. Van der Bosch gaat daarbij in op de cesuur-kwestie. De cesuur is de grens tussen een voldoende en een onvoldoende. In de eerste toetsen zijn vragen buiten beschouwing gelaten (twee bij burgerlijk recht, vier bij bestuursrecht en een bij strafrecht). Deze vragen werden opvallend slecht gemaakt; ook door de ‘goede’ stagiaires. ‘Elk zichzelf respecterende onderwijsinstelling past in zo’n geval de cesuur aan,’ verzekert Van der Bosch de aanwezigen.

Van der List staat ook volledig achter de toetsmethode en is enthousiast over het toekennen van cijfers. ‘Cijfers hebben een aanmoedigend effect. Zo is er een stagiaire die een 9.3 voor zijn toets had. Maar hij heeft bezwaar gemaakt. Hij wil een 10.’

De roadshow van de Orde trekt nog naar Eindhoven (1 juli), Den Haag (2 juli) en Utrecht (4 juli).

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie