Den Haag heeft er binnenkort een organisatie voor advocaten bij. De Raad van Europese balies (CCBE) heeft besloten tot oprichting van de European Lawyers’ Foundation (ELF). Deze organisatie zal vanuit Den Haag projecten van de CCBE gaan uitvoeren. Dat is donderdag 26 juni bekend geworden tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden (CvA), het advocatenparlement van de Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde heeft zich samen met de gemeente Den Haag ingespannen om de ELF naar Den Haag te krijgen, vanuit de gedachte dat een dergelijke NGO voor advocaten thuishoort in de ‘legal capital of the world’.

De ELF wordt verantwoordelijk voor de initiatie en uitvoering van IT-gerelateerde en rechtsstatelijkheidsprojecten die invloed hebben op het werk van Europese advocaten of die betrekking hebben op algemene rechtsstatelijke kwesties van rechtzoekenden in Europa, waaronder de mensenrechten. De verwachting is dat de ELF, een stichting naar Nederlands recht, zal worden opgericht rond 1 oktober en vanaf 2015 in Den Haag gevestigd zal zijn.

Internetconsultatie doorlichting regelgeving
Het College van Afgevaardigden heeft ook over de herziening van de Orde-regelgeving voor advocaten gesproken. De Orde start 27 juni met een openbare internetconsultatie over de voorgenomen nieuwe regelgeving. Betrokkenen van binnen en buiten de advocatuur krijgen de gelegenheid te reageren en aan te geven hoe zij denken over de vernieuwde regelgeving. Het doel van deze herziening is te komen tot moderne regelgeving die overzichtelijk, doelmatig en van goede kwaliteit is. Overbodige of verouderde regels zijn geschrapt en waar mogelijk worden knelpunten opgelost en administratieve lasten verminderd. Het gaat hierbij om alle verordeningen, regelingen en reglementen van de Orde. De Gedragsregels vallen buiten deze herziening. De conceptregelgeving en nadere informatie over de consultatie zijn te vinden op de website van de Orde.

Advertentie