BEZUINIGING Jeugdrechtadvocaten zijn boos op staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). Hij kondigde aan hun beloning voor ondertoezichtstellingen terug te willen brengen van zeven naar vier punten. Volgens de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) waren ze daarvan niet op de hoogte gebracht en dreigt de specialisatie door de forse bezuiniging te verdwijnen. 

 

SLACHTOFFERADVOCATUUR Advocaten die slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven bijstaan, kunnen vanaf september 2014 een specialisatieopleiding slachtofferadvocatuur volgen. Het Willem Pompe Instituut (Universiteit Utrecht), de Erasmus Universiteit en de beroepsverenigingen LANZS en ASP ontwikkelden de specialisatieopleiding. In twintig bijeenkomsten komen straf- en civielrechtelijke aspecten van bijstand aan slachtoffers aan bod. 

 

ONTSLAGRECHT Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) heeft het alternatieve voorstel van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) voor de wijziging van het ontslagrecht verworpen. Het alternatief had volgens de VAAN de regelgeving kunnen vereenvoudigen. Asscher verzette zich echter tegen een verruiming van ontslaggronden en de Eerste Kamer nam het kabinetsvoorstel aan.

MEDIATION De drie mediationvoorstellen van Kamerlid Ard van der Steur (VVD) hebben flinke kritiek gekregen van de Afdeling advisering van de Raad van State. In haar advies raadt de Afdeling advisering aan de voorstellen te heroverwegen. Van der Steur heeft laten weten dat het advies heeft geleid tot verdere aanpassingen van de voorstellen. 

 

BESTUURSRECHT Burgers kunnen zichzelf vertegenwoordigen in een juridisch conflict met de overheid – een advocaat is daarbij niet nodig. Maar de ‘lekenbescherming’ schiet tekort, stelt Adriaan Mallan in zijn proefschrift waarop hij op 4 juni aan Tilburg University promoveerde. Zijn impliciete boodschap: neem ook bij bestuursrechtelijke procedures een advocaat in de arm. 

 

HOGE RAAD De instroom van civiele zaken bij de Hoge Raad is in 2013 fors gedaald. Het aantal civiele zaken daalde met vijftien procent ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad kan dit worden verklaard door minder civiele uitspraken van de hoven en de verhoging van het griffierecht.

 

Download artikel als PDF

Advertentie