Om een cliënt beter te begrijpen. Om gedragskundige rapporten kritisch te beoordelen. Om de noodzaak tot verplichte psychiatrische zorg in te schatten. Kennis over de psychiatrie kan voor advocaten van belang zijn. Een psychiatrische stoornis kan per slot van rekening ook een heel ander licht op een zaak laten schijnen en doorslaggevend zijn voor de verdediging. 

Psychiatrie voor juristen beschrijft de voor de juridische praktijk relevante psychiatrische stoornissen, het gedrag en behandelmethoden: van dementie tot traumatisch hersenletsel, van posttraumatische stressstoornis tot dissociatieve stoornissen. Psychotische, stemmings-, verslavings-, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen. De beknopte, heldere beschrijvingen bevatten veel voorbeelden en zijn up-to-date, overeenkomstig de nieuwste criteria voor diagnostische classificatie: DSM-5. Elk hoofdstuk bevat een paragraaf ‘Forensische aspecten’ waarin de auteurs ingaan op wat juist voor juristen belangrijk is, een ingrediënt waaraan dit boek zijn bestaansrecht ontleent. Elk hoofdstuk eindigt met een opsomming van saillante aandachtspunten. 

Het boek is geschreven door Ko Hummelen en Michiel Hengeveld. Hummelen is psychiater en bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie bij de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is bovendien hoofd behandelzaken bij de forensische psychiatrische afdeling ‘De Boog’, GGNet, Warnsveld. Psychiater en emeritus hoogleraar psychiatrie Hengeveld is onder meer lid van de Raad van Toezicht van Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden te Poortugaal. Hij is ook auteur van een reeks standaardwerken voor onderwijs zoals het Leerboek Psychiatrie (2009). 

Voor advocaten, vooral zij die werkzaam zijn op het gebied van strafrecht en degenen die BOPZ-zaken doen, lijkt Psychiatrie voor juristen een nuttige aanvulling op de meest gehanteerde vakliteratuur. Hoewel de lezer per ziektebeeld niet het fijne te weten komt, is het een handig ‘huis-tuin-en-keukenboek’, aan de hand waarvan geïnteresseerden zich verder kunnen verdiepen met specialistischer werken. Een aanrader dus. 

 

Download artikel als PDF

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie